Den nordiska officersalliansen (NOA) som representerar över 30 000 medlemmar anställda i de nordiska ländernas försvarsmakter, kan inte längre stå upp för försvarsförmågan i våra respektive länder.

Vi vädjar till de politiska ledarna i våra länder att agera på ett ansvarsfullt sätt och återupprätta militära styrkor med kapacitet att klara av det jobb de är satta att lösa. I ett gemensamt pressmeddelande från mötet i Stange, Norge denna vecka uttrycker vi vår oro över den förlust av trovärdig försvarsförmåga som samtliga nordiska länder står inför.

Försvarsbesluten drivs alltmer av rent ekonomiska agendor och utifrån råd från olika civila revisionsföretag som exempelvis Mckinsey, som saknar djupare kunskap om militära operationer eller om beslutens säkerhetspolitiska effekter. Våra länder fortsätter att minska antalet officerare, soldater och sjömän och ersätta dem med civil arbetskraft eller lägga ut viktiga funktioner på civila företag utan tillräcklig analys av påverkan på försvarseffekten i kris och krig,

Dagens hotscenarion rör sig från terrororganisationer som ISIS till det återuppstådda hotet från Ryssland som tydligt visat vilja att använda militära medel för att nå sina mål, vilket visats inte minst i Ukraina. Parallellt med detta minskas de nordiska försvarsmakterna i både storlek och antal.

NOA menar att politikerna spelar ett farligt spel med våra respektive länders försvarsförmågor och låter befolkningarna utsättas för en oacceptabel risk. Samtliga nordiska försvarsmakter är svårt pressade av ökade krav på beredskap och nivån på både övningar och insatser, på bekostnad av den militära personalen och deras familjer.

Du kan inte förvänta dig att en begränsad styrka likt den danska att försvara hela landet. Deras höga motivation kan inte uppväga deras ringa antal.

Ett fåtal bataljoner, stridsflygplan, eller fregatter glest spridda över ett land med Norges eller Sveriges storlek kan inte förväntas avvärja ett eventuellt angrepp. Inte heller kan vi förvänta oss att andra länder ska komma till vår undsättning i tid – frågan är om vi egentligen kan bygga försvaret på att de kan komma överhuvudtaget.

Det finns inga gratisluncher. Det är dags för våra regeringar att ta ansvaret, respektera de militära råd som ges och bygga försvarsmakter som kan försvara våra respektive länder.

Officersförbundet - Lars Fresker                 Befalets Fellesorganisasjon - Jens B Jahren

Päällystöliitto - Sakari Vuorenmaa                 Norges Offisersforbund - Egil A Aas

Hovedorganisationen af Officerer i Danmark - Niels Henrik Tønning

Upseeriliitto - Jari Rantala

Officersförbundet är ett fackförbund för officerare, soldater och sjömän inom Försvarsmakten. Officersförbundet organiserar 13 200 aktiva medlemmar som tjänstgör eller är under utbildning inom Försvarsmakten. Förbundet består av 31 lokala officersföreningar. 

För ytterligare information och intervjuer, kontakta:

lars.fresker@officersforbundet.se, förbundsordförande, Officersförbundet, 070-628 25 81

daniel.skoglund@officersforbundet.se, pressansvarig, Officersförbundet, 0765-254 085

För mer information om Officersförbundet, besök www.officersforbundet.seOfficersförbundet är ett fackförbund för officerare, soldater och sjömän inom Försvarsmakten. Officersförbundet organiserar drygt 13 500 aktiva medlemmar som tjänstgör eller är under utbildning inom Försvarsmakten. Förbundet består av 31 lokala officersföreningar. Officersförbundets verksamhet leds av en förbundsstyrelse som medlemmarna utsett.


Kontakt


Jesper Tengroth

Kommunikationschef

jesper.tengroth@officersforbundet.se

08-440 83 49

076-525 40 85

Lars Fresker

Förbundsordförande

lars.fresker@officersforbundet.se

070-628 25 81