Nu kan vi presentera nya datum för Nordiska Skolledarkongressen. Efter regeringens beslut att begränsa allmänna sammankomster med mer än 500 personer, kommer kongressen, som skulle genomförts på Svenska Mässan denna vecka att ställas in. Nya datum för genomförande är den 24–25 november 2020.

Nu kan vi presentera nya datum för Nordiska Skolledarkongressen. Efter regeringens beslut att begränsa allmänna sammankomster med mer än 500 personer, kommer kongressen, som skulle genomförts på Svenska Mässan denna vecka att ställas in. Nya datum för genomförande är den 24–25 november 2020.

Sveriges skolledare har nu en viktig uppgift att hantera situationen i skolorna. När läget stabiliseras är det kanske viktigare än någonsin att Sveriges viktigaste chefer – skolledarna – får möjlighet att träffas och utbyta erfarenheter.

– Vi är glada att vi nu tillsammans med ledningen för Svenska Mässan har funnit ett nytt datum för Nordiska Skolledarkongressen. Skolledare tar ansvar och nu gör landets skolledare en enastående insats på hemmaplan, säger Sveriges Skolledarförbunds förbundsordförande Matz Nilsson.

– Nordiska Skolledarkongressen är en viktig mötesplats för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte. Vi ser fram emot att välkomna landets skolledare till Svenska Mässan i höst, säger Henrik Edman, ansvarig för Nordiska Skolledarkongressen på Svenska Mässan.

Frågor angående arrangemanget: Svenska Mässan, 031-708 84 00, info@skolledarkongressen.se

Frågor angående anmälan och hotellbokning: nsk@meetx.seSveriges Skolledarförbund är ett fack- och yrkesförbund som är anslutet till Saco. Bland förbundets drygt 7 400 medlemmar arbetar de flesta inom det kommunala skolväsendet som biträdande rektorer, rektorer eller förvaltningschefer, men också inom myndigheter och i privat verksamhet. Gemensamt är att de är chefer, verksamma inom utbildningsområdet. En förutsättning för en konkurrenskraftig skola är att det finns en bra ledare som har en övergripande helhetssyn över skolans verksamhet. I skolan är rektor den ledaren.


Kontakt


Matz Nilsson

Förbundsordförande

matz.nilsson@skolledarna.se

08-56706200

08-56706203

070-332 53 99

Lena Linnerborg

Utredare

lena.linnerborg@skolledarna.se

08-56706200

08-56706209

0706-176209

Eva Ahlberg

Informatör

eva.ahlberg@skolledarna.se

08-56706200

08-56706208

0709-676208

Monika Elowson

Chefsförhandlare/rådgivare

monika.elowson@skolledarna.se

08-56706200

08-56706206

0709-676206

Maria Andrén Bergström

Förbundsdirektör

maria.bergstrom@skolledarna.se

08-56706200

08-56706207

0706-746207