Sveriges Skolledarförbund som arrangerar Nordiska Skolledarkongressen tillsammans med Svenska Mässan i Göteborg, beslöt vid sitt förbundsstyrelsemöte idag att ställa in sin medverkan på Nordiska Skolledarkongressen i nästa vecka. Våra medlemmar är nu oumbärliga på sina skolor och deras närvaro är viktigare än någonsin, säger förbundsordförande Matz Nilsson.

Sveriges Skolledarförbund som arrangerar Nordiska Skolledarkongressen tillsammans med Svenska Mässan i Göteborg, beslöt vid sitt förbundsstyrelsemöte idag att ställa in sin medverkan på Nordiska Skolledarkongressen i nästa vecka.

Sveriges Skolledarförbunds förbundsstyrelse har rekommenderat sin partner, Svenska Mässan, att skjuta på Nordiska Skolledarkongressen till hösten. Just nu pågår samtal om det.

- Vi tar fullt ansvar för den situation som uppstått, säger förbundsordförande Matz Nilsson. Våra medlemmar är nu oumbärliga på sina skolor och deras närvaro är viktigare än någonsin.

- Det är självklart för oss att ställa in. För oss i Sveriges Skolledarförbund är det viktigt att ta ansvar.

Förbundsstyrelsen tog också beslut att förbundens centrala möten och sammankomster ska ske digitalt under våren.

Mer info: Matz Nilsson, 070-332 53 99.

Frågor angående arrangemanget: Svenska Mässan, 031-708 84 00, info@skolledarkongressen.se

Frågor angående anmälan och hotellbokning: nsk@meetx.seSveriges Skolledarförbund är ett fack- och yrkesförbund som är anslutet till Saco. Bland förbundets drygt 7 400 medlemmar arbetar de flesta inom det kommunala skolväsendet som biträdande rektorer, rektorer eller förvaltningschefer, men också inom myndigheter och i privat verksamhet. Gemensamt är att de är chefer, verksamma inom utbildningsområdet. En förutsättning för en konkurrenskraftig skola är att det finns en bra ledare som har en övergripande helhetssyn över skolans verksamhet. I skolan är rektor den ledaren.


Kontakt


Matz Nilsson

Förbundsordförande

matz.nilsson@skolledarna.se

08-56706200

08-56706203

070-332 53 99

Lena Linnerborg

Utbildningspolitisk chef

lena.linnerborg@skolledarna.se

08-56706200

08-56706209

0706-176209

Eva Ahlberg

Förbundssekreterare

eva.ahlberg@skolledarna.se

08-56706200

08-56706208

0709-676208

Monika Elowson

Chefsförhandlare/rådgivare

monika.elowson@skolledarna.se

08-56706200

08-56706206

0709-676206

Maria Andrén Bergström

Förbundsdirektör

maria.bergstrom@skolledarna.se

08-56706200

08-56706207

0706-746207