Den 13-22 juni är 80 ungdomar i åldern 13-15 år från Huddinge, Nacka och Botkyrka på Södertörns högskola, för att få försmak på högskolestudier. De konkreta, utmanande och roliga passen leds i första hand av studenter från högskolans lärarutbildning, vilka agerar mentorer och samtidigt får med sig nyttiga erfarenheter. Ungdomarna märker att de kan, vilket ger självförtroende och lust att lära.

Sommarhögskolan på Södertörns högskola riktar sig till ungdomar som kommer från familjer som inte har en tradition att studera på högskola eller universitet. Intresset är stort både från kommuner och från ungdomarna själva. Förra året deltog 30 elever från Botkyrka och Huddinge kommun. I år har Nacka hängt på och verksamheten utökats till att omfatta 80 ungdomar.

Ungdomarna har sökt hit individuellt via sina kommuner, som finansierar utbildningen tillsammans med Södertörns högskola. Alla platser fylldes.

- Vi vill visa för dem att de är kompetenta, att de har förmåga att lösa problem och att högskolestudier är ett bra alternativ för dem, berättar Kurt Wallbom, projektledare.

Lärarstudenter leder de konkreta och roliga övningarna
Sommarhögskolan leds i första hand av studentmentorer, elva studenter från lärarutbildningen på Södertörns högskola. De blir positiva förebilder för eleverna, och får samtidigt med sig viktiga erfarenheter. Tre lärare från högskolan är med och utformar verksamheten, de håller också vissa pass.

Under de åtta dagar eleverna är här, händer många spännande saker. De får prova konkreta, utmanande och roliga saker. Förra året fick de exempelvis göra slime, farkoster som tar sig fram med lufttryck och bygga olika delar, som tillsammans bildade en fungerande maskin. Dessutom jobbade de mycket med text, bild och musik samt gjorde spännande studiebesök.

I år arbetar de kring temat Leonardo da Vinci. Ett samarbete har inletts med IKEA, som vid ett studiebesök kommer att visa eleverna hur de arbetar med design.

- På kort tid händer så mycket med eleverna socialt, framför allt i självförtroende, berättar Kurt Wallbom. Då kommer de även att kunna prestera resultat i skolan.

Unikt rikta sig till ungdomar från familjer utan studietradition
Ett av syftena med sommarhögskolan på Södertörns högskola är att få fler ungdomar från studieovana miljöer intresserade av högskolestudier. Tanken är att man ska upptäcka att det är roligt och spännande att gå på universitetet. En erfarenhet är att deltagarna märker först efteråt vad de faktiskt har lärt sig – mycket handlar om ett bättre självförtroende och en positiv attityd till själva lärandet.

Kurt Wallbom berättar att sommarhögskolor finns på några ytterligare lärosäten men Södertörns högskola är unika i Sverige med att vända sig till unga som inte har föräldrar som studerat. Idén och inspirationen kommer från Strathclydeuniversitetet i Glasgow, Skottland. Där har man sett att de ungdomar som gick på sommarhögskola i 70 procent högre grad sökte till högskolan efter gymnasiet. Dessutom hade de högre studieresultat rent generellt.

Kontakt
Kom gärna och besök oss, men kontakta först Kurt Wallbom, projektledare: 0708-69 76 80 
eller
Eleonor Björkman, informatör Södertörns högskola: 08-608 50 62 eller 070-286 13 32Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.


Kontakt


Jenny Tirén Berg

Kommunikatör

jenny.tiren.berg@sh.se

072-236 05 43

Sophia Nilsson

Forskningskommunikatör

sophia.nilsson@sh.se

08-6084000

0722-101453

Emma Williams

Forskningskommunikatör

emma.williams@sh.se

0722088876