Från och med 2 september ingår vaccin mot det smittsamma rotaviruset i det allmänna barnvaccinationsprogrammet. Det innebär att alla barn i Kronoberg kommer att erbjudas vaccination. Mycket välkommet, enligt Anna Bärtås, t f barnhälsovårdsöverläkare i Region Kronoberg.

Rotavirus orsakar magsjuka, och kan ge infektioner som både varar längre och som ibland kräver sjukhusvård.

– En uppskattning är att hälften av de barn som vårdas på sjukhus med magsjuka har rotavirus. Rotavirus kan, om det vill sig illa, ge vätskebrist och kräva behandling med dropp och flera dagars sjukhusvård, berättar Anna Bärtås.

Enligt Folkhälsomyndigheten kan samhällets kostnader minska med 120 miljoner kronor per år när vaccinet erbjuds alla barn.

– Men den stora vinnaren är förstås det lilla barnet, säger Anna Bärtås.

Läs hela pressmeddelandet


Vart fjärde år väljer du som bor i Kronoberg vilka politiska partier som ska besluta om regionens inriktning och utveckling. I Region Kronoberg samlas ansvaret för områden som bidrar till den regionala utvecklingen i hela länet. Hälso- och sjukvård dominerar verksamheten.


Kontakt