Från och med onsdagen den 5 augusti erbjuder Region Kronoberg allmän provtagning för antikroppar mot covid-19. Testet görs för att bekräfta om en person tidigare har haft en covid-19-infektion. Proverna tas på vårdcentralerna i länet efter tidsbokning. Provtagningen kostar 200 kronor.

Kriteriet för att få ta provet är att man ska ha varit frisk i 14 dagar. Provet tas som ett vanligt blodprov och analyseras på enheten för klinisk kemi och transfusionsmedicin i Region Kronober. Svaret, som blir klart inom två arbetsdagar, får patienten genom att själv gå in i sin journal via 1177.

– Vi är nöjda med att komma igång med antikroppstesterna för allmänheten nu. Efterfrågan är stor. Vi har sett hos våra blodgivare att andelen som har antikroppar ligger på ungefär 4 procent, så de absolut flesta kommer inte att ha antikroppar, säger Mikael Johansson (M), regionstyrelsens ordförande.

Läs hela pressmeddelandet


Vart fjärde år väljer du som bor i Kronoberg vilka politiska partier som ska besluta om regionens inriktning och utveckling. I Region Kronoberg samlas ansvaret för områden som bidrar till den regionala utvecklingen i hela länet. Hälso- och sjukvård dominerar verksamheten.


Kontakt