I den inglasade innergården finns bland annat konstverket Långsnöre av Albin Karlsson. Fotograf/Källa: James Silverman

Nu är det snart dags för inflyttning. Den 33 000 kvadratmeter stora tillbyggnaden av Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg är klar. Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Västfastigheter har under drygt tio år arbetat tillsammans med målet att skapa ett av Europas modernaste barnsjukhus.

- Under hela tiden har vi haft som ambition att tillsammans skapa en trygg miljö med plats för såväl världsledande sjukvård som utrymme för hela familjen att vara delaktig utifrån barnens behov, säger Ian Milsom, områdeschef på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Fredrik Sundaeus, fastighetschef på Västfastigheter.

För fem år sedan togs första spadtaget till det som nu är en 33 000 kvadratmeter stor tillbyggnad dit stora delar av barnsjukvården på Sahlgrenska Universitetssjukhuset kommer att flytta. I den nya delen finns bland annat 1 300 rum, 16 intensivvårdsplatser, en stor operationsavdelning, lekterapi med bibliotek och skola, arbets- och fysioterapi, en bassäng med höj- och sänkbar botten och en egen sterilcentral som kommer att försörja hela Östra sjukhuset med sterilt gods. En förbindelsegång binder samman det gamla barnsjukhuset med den nya tillbyggnaden.

- Hela huset är byggt för hur vi vill bedriva modern barnsjukvård. Avdelningarna är anpassade för att hela familjen ska kunna vara delaktiga och i kombination med en högteknologisk vårdmiljö får vi optimala förutsättningar att fortsätta erbjuda våra allra minsta patienter högspecialiserad sjukvård i världsklass, säger Ian Milsom, områdeschef på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset kommer att flytta in i de nya lokalerna i januari och första patient kommer i februari.

- Vi har utgått från barnkonventionen och forskning kring läkande och trygga miljöer, och både barn och närstående har deltagit i planeringen. Vårt uppdrag är att kunna erbjuda regionens och landets barn lokaler som passar verksamheten. Jag måste säga att vi verkligen har lyckats skapa en optimal miljö för alla som kommer att vistas i huset, säger Monica Johansson, projektledare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset för tillbyggnationen av nya delen av Drottning Silvias barnsjukhus.

Än är det några månader kvar till första patient – men i början av december godkändes entreprenaden vilket innebär att verksamheten kan börja ta fastigheten i bruk. Arbetet med utemiljön, vissa konstinstallationer och en del mindre projekt inne i fastigheten återstår att färdigställa.

- Visst har vi haft en del utmaningar längs vägen, men när vi nu är i mål kan jag bara konstatera att det hela tiden har funnits en vilja att hitta lösningar tillsammans med sjukhuset och entreprenörer.  Jag känner mig stolt över att vi har skapat en fastighet som lever upp till de krav som vården ställer, är robust och framtidssäker ur ett fastighetsperspektiv och har en hög energiprofil, säger Fredrik Sundaeus.

Samtliga konstverk som finns på barnsjukhuset har element av lekfullhet och ska väcka nyfikenhet. Flera är dessutom tillgängliga och interaktiva – verket Långsnöre av Albin Karlsson är en bollbana i ljusgården som går att sätta igång och verket Symbios – Människan och naturen av Joakim Ojanen kommer att bli en integrerad del av utemiljön.

- I vårt uppdrag har vi arbetat med konstverk som är tilltalande för de barn och ungdomar som vistas på barnsjukhuset. Dessutom ska verken vara en tillgång för fastigheten och ge ett mervärde till dess gestaltning, säger Eleonora Fors Szuba, konstprojektledare på Västfastigheter.  Västfastigheter är som fastighetsägare även fortsatt ansvarig för förvaltning, drift och service. Under vintern och våren färdigställs utemiljön runt byggnaden. Första patient flyttar in i februari och Sahlgrenska Universitetssjukhuset planerar en officiell invigning till juni 2021.

För frågor om byggprojektet eller konst, kontakta Västfastigheters presskommunikatör Tina Norin, 072-2057145 eller tina.norin@vgregion.se

För frågor om verksamheten hänvisar vi till Sahlgrenska universitetssjukhusets presstjänst 031-3429600 eller massmedia.su@vgregion.se

Om du som journalist har frågor eller vill ha mer information hör av dig till sjukhusets presstjänst på 031-342 96 00 eller massmedia.su@vgregion.se.

Med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har västsvenskarna nära till vår avancerade sjukvård som även efterfrågas nationellt och internationellt. Här bedriver vi världsledande forskning mitt i en internationell och attraktiv lifesciencemiljö. Tillsammans skapar vi hälsa för dig som patient, idag och imorgon.


Välkommen till presstjänsten! Vi hjälper dig som är journalist att hitta svar och kontaktpersoner inom sjukhuset.

Förfrågningar från medier är fler än vanligt till Sahlgrenska Universitetssjukhusets i covid-19-tider. Sjukhusets talespersoner gör sitt bästa för att avsätta tid för intervjuer. I uttalade frågor har sjukhusets utsett enskilda talespersoner som hanterar sakfrågor bäst. Sahlgrenska Universitetssjukhusets uppmanar alltid till öppenhet och transparens.

031-342 96 00 massmedia.su@vgregion.se

Presstjänsten är bemannad alla dagar kl 8-20 men vardagar efter 16:30 samt helger svarar vi endast på olycksförfrågningar. Patienttillstånd bedöms på en skala med lindrigt, stabilt, allvarligt men stabilt, allvarligt samt livshotande tillstånd. All annan information skyddas av sekretess.

Inom sjukhuset råder ett fotograferings- och filmningsförbud, såväl inom- som utomhus. Förbudet gäller även fotografering och filmning med mobiltelefon samt ljudupptagning. Bilder i vårt pressrum är fria att användas för redaktionellt innehåll, dock ej i kommersiellt syfte.

För fototillstånd: Kontakta presstjänsten eller kommunikationschef Anne-Charlotte Horgby.

Relaterade bilder


Kontakt


Sahlgrenska Universitetssjukhusets presstjänst

massmedia.su@vgregion.se

031-342 96 00

Karin Markhede

Presskommunikatör

massmedia.su@vgregion.se

031 342 96 00

Lisa Räng

Presskommunikatör

massmedia.su@vgregion.se

031 342 96 00

Anne-Charlotte Horgby

Kommunikationschef

anne-charlotte.horgby@vgregion.se

031-3421000

Anders Goliger

Kommunikationsdirektör

anders.goliger@vgregion.se

031-3421000