Besökare på Vasamuseet, vid aktern på skeppet Fotograf/Källa: Anneli Karlsson / Statens maritima museer

Från och med den 1 januari 2020 kommer Vasamuseet att hålla öppet alla årets dagar. Och just i år innebär det 366 dagar, eftersom 2020 är ett skottår.

Vasamuseet är Sveriges mest besökta museum med över 1,5 miljoner besökare per år. Ett av museets viktigaste uppdrag är att tillgängliggöra vårt kulturarv i så stor utsträckning som möjligt och till så många som möjligt. Utifrån den målsättningen är det betydelsefullt att hålla öppet under dagar när många människor har möjlighet att besöka museet.  

– Vasamuseet är en huvudattraktion i vår huvudstad. Det är angeläget att vi har öppet när människor kan och vill besöka oss. För Vasamuseets del innebär det alla årets dagar, säger Lisa Månsson, Vasamuseets chef.

Vasamuseet har alltid haft generösa öppettider med bara fyra stängda dagar per år runt jul och nyår. Under 2019 testade museet att ha öppet även 23 december vilket blev en välbesökt dag med närmare 2 500 besökare.

– Det är inte alla i samhället som firar jul och vi vet att det är enormt uppskattat av besökarna att museer håller öppet de här dagarna kring jul och nyår, avslutar Lisa Månsson.

Flera av Vasamuseets museigrannar på Djurgården, som Nordiska museet, Abba-museet och Skansen, har öppet året runt.


För ytterligare information och bilder, kontakta gärna:
Catrin Rising, kommunikatör
Telefon: 08-519 558 47
E-post: catrin.rising@smtm.se

Lisa Månsson, chef Vasamuseet
Telefon: 08-519 548 30
E-post: lisa.mansson@smtm.se

Kontakt