Bild på människor i en biosalong. Fotograf/Källa: Eva Hedberg

Din smartphone har just blivit ännu smartare. Nu kan den läsa upp textremsorna när du går på bio. Suveränt för alla som inte läser så snabbt men ändå vill se utländska filmer.'

Det som gör denna ”personliga dubbning” möjlig är en ny lösning som Svenska Filminstitutet låtit utveckla. Den som vill använda tjänsten laddar ner en av de fem appar som är kopplade till lösningen. I appen syns vilka filmer som har uppläst text. Vissa filmer har också en syntolkning, dvs en verbal beskrivning av vad som händer på bioduken.

Lösningen kallas ”Tillgänglig bio” och är resultatet av ett regeringsuppdrag som Svenska Filminstitutet och Post- och telestyrelsen fick sommaren 2011. I uppdraget ingick att stödja utveckling av teknik, men också att ta fram en struktur för produktion, lagring och distribution av uppläst text och syntolkning. En viktig nyhet är att från och med i år kan den som gör utländska filmer tillgängliga söka stöd från Filminstitutet. Tidigare har stödet för tillgänglighet varit begränsat till svenska filmproduktioner, och enbart till textning för personer med hörselnedsättningar och syntolkning för personer med synnedsättningar.

Än så länge är utbudet begränsat. Just nu visas filmerna ”Big Eyes” och ”Blind” med uppläst textremsa och syntolkning. Förhoppningsvis blir det snart rutin för branschen att producera uppläst text och syntolkning till filmer som ska visas på bio.

Många av Dyslexiförbundet FMLS medlemmar hinner inte läsa textremsan, de undviker därför utländska filmer och går miste om en stor och viktig del av vårt kulturliv. Redan på mitten av 90-talet var förbundet delaktigt i olika projekt som syftade till att hitta en lösning på problemet. En av pionjärerna i arbetet var Owe Svensson, som bland annat tog fram en lösning för uppläst text inför premiären av filmen Sagan om Ringen år 2001. Owe Svensson är en välkänd ljudtekniker som arbetat med många stora filmproduktioner. Häromåret belönades han med en Guldbagge för särskilda insatser. Resultaten från de tidiga projekten blev av olika skäl aldrig förverkligade. Men en stor positiv effekt har de haft med sig – de har bidragit till att uppmärksamma och sprida kunskap om användarnas behov och önskemål.

Dyslexiförbundet FMLS senaste bioprojekt ”Uppläst text på bio” resulterade i lösningen MovieTalk. Appen som togs fram har nu anpassats till Filminstitutets teknik och struktur. Appen MovieTalk finns för IOS och går att ladda ner från AppStore. Läs mer om MovieTalk och hitta länken på www.MovieTalk.nu

För mer information om Dyslexiförbundets projekt om uppläst text på bio och tv, kontakta Eva Hedberg, Dyslexiförbundet FMLS, eva.hedberg@dyslexi.org
Dyslexiförbundet är ett förbund som samlar personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, personer med matematiksvårigheter/dyskalkyli, deras anhöriga, föräldrar och andra intresserade. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet och utgår från den enskilda personens behov. Förbundet har nära 8.000 medlemmar organiserade i cirka 50 föreningar runt om i landet.


Kontakt


Helene Kindstedt

Kanslichef

helene.kindstedt@dyslexi.org

08-665 17 08

073 415 77 88

Ester Hedberg

pressansvarig

ester.hedberg@dyslexi.org

070-867 29 12

Helena Borges

Projektledare

helena.borges@dyslexi.org

0706727780