Nu finns möjligheten för fria kulturutövare inom Eskilstuna kommun att söka projektstöd. Det är ett ekonomiskt stöd till kulturprojekt inom alla konstformer.

Genom att införa stöd för fria kulturutövare vill Eskilstuna kommun visa vikten av att stödja lokala kulturaktörer och lyfta fram kulturlivets samhällsnytta. Stödet ska uppmuntra det fria kulturutövandet, med möjligheter att genomföra nya idéer och våga prova nya sätt att tänka. För ändamålet finns 500 000 kronor avsatt per år.

– Kultur behövs i ett välfungerande samhälle. Ett aktivt kulturliv där människor möts är viktigt för individers utveckling men också för utvecklingen av ett demokratiskt samhälle och den geografiska platsen, säger Mats Widelund som är områdeschef för kultur på Eskilstuna kommuns kultur- och fritidsförvaltning.

Tidigare har enbart ideella och stödberättigade kulturföreningar kunnat söka ekonomiskt stöd från kultur- och fritidsnämnden, i form av bland annat arrangemangsbidrag och aktivitetsmedlemsbidrag. Med det nya projektstödet kan även aktiebolag, ekonomiska föreningar, enskilda näringsidkare med F-skattsedel, handelsbolag, kommanditbolag, privatpersoner och stiftelser ansöka om ekonomiskt stöd från kultur- och fritidsnämnden.

– Ett rikt och spännande kulturliv gör Eskilstuna till en attraktiv plats att bo på, verka i och besöka. Det här projektstödet till fria kulturutövare bidrar till att kulturen kan fortsätta stärkas och få en mer framträdande roll i Eskilstuna kommun, säger Mats Widelund.

Projekt som kan få stöd ska vara kulturarrangemang som är öppna för publik inom Eskilstuna kommun, till exempel föreställningar, konserter, festivaler, utställningar, filmvisningar och litterära program. Projektet kan vara produktion av nya konstnärliga verk som arbetas fram och visas eller framförs för publik inom Eskilstuna kommun. Ett projekt kan omfatta enstaka arrangemang eller en serie arrangemang under en period om högst ett år. Kulturutövare som fått beslut om stöd ska redovisa verksamhet och ekonomi efter avslutat projekt.

Vid bedömning av ansökningar kommer man att titta på om projektet är av hög konstnärlig kvalitet, om det intresserar och når en publik och om det bidrar till utveckling av kulturlivet. Projekt som ökar tillgängligheten till kultur för medverkande och målgrupper med olika bakgrund och förutsättningar prioriteras, liksom projektet som bidrar till goda arbetsvillkor och arbetsmöjligheter för kulturskapare inom Eskilstuna kommun.

I bedömningen tas även hänsyn till kulturutövarens erfarenhet av att genomföra projekt, budget, kommunikationsplan och om det sker samverkan.

Mer information om projektstödet och formulär för ansökan finns på eskilstuna.se/friakulturutovare.
 

För mer information, kontakta:
Mats Widelund, områdeschef Kultur, kultur- och fritidsförvaltningen
 mats.widelund@eskilstuna.se, 072-997 35 58
Kontakt