Idag kom beskedet att sverigeförhandlarna kommer fortsätta en dialog med parterna som förespråkar en västlig sträckning genom Småland av den höghastighetsbana som ska byggas mellan Stockholm och Malmö.– Ett bakslag för kommunerna i sydöstra Sverige men sista ordet är ännu inte sagt, menar kommunstyrelsens ordförande i Kalmar Johan Persson (S).

Ett bakslag för kommunerna i sydöstra Sverige men sista ordet är ännu inte sagt, menar kommunstyrelsens ordförande i Kalmar Johan Persson (S).

Sverigeförhandlingen är en statlig utredning om framtidens järnvägsnät och kollektivtrafik.
– Jag betraktar den också just som en utredning. När en utredning är klar så tar politiken vid. Det är det som nu också sker. Vi kommer naturligtvis fortsätta hävda betydelsen av att ett tågstopp som tar hänsyn till sydöstra Sverige. Att inte ta hänsyn till folkmängd eller passagerarunderlag riskerar också hela projektet. Den samhällsekonomiska lönsamheten bygger ju på att människor åker med tågen, säger Johan Persson (S).

Kalmar kommun väljer därför nu att fokusera på tre punkter i det fortsatta arbetet:

  1. Påverka regeringen och riksdag under de kommande åren med syfte att få till stånd ett tågstopp som gör det möjligt för sydöstra Sverige att kunna ansluta till höghastighetstågen
  2. Påverka regering och riksdag för investeringar i Sydöstra Sverige med dubbelspår mellan Kalmar, Karlskrona och Växjö. Det möjliggör en gemensam arbetsmarknadsregion men det innebär också att en framtida anslutning till höghastighetståg möjliggörs. Regering och riksdag måste också göra en kraftig upprustning av Stångådalsbanan inklusive elektrifiering.
  3. Vi kommer fortsätta satsa på flyget till och från Kalmar. Det har gått riktigt bra sedan vi tog över flygplatsen från staten, den utvecklingen måste fortsätta. Tillgängligheten till Kalmar och Sydöstra Sverige måste fortsätta förbättras.

– Det krävs helt enkelt ett sydostpaket för att kompensera dagens beslut. Vi kan inte fortsätta att vara en vit fläck när det gäller statlig infrastruktur. Det är också något som jag har framfört till infrastrukturminister Anna Johansson idag, säger Johan Persson (S).

För mer information kontakta:
Johan Persson (S), kommunstyrelsens ordförande, tel. 0480-450021, 0703-744 303
Dzenita Abaza (S), kommunalråd, tel. 0480-45 00 23, 076-116 96 62
Anders Andersson (C), kommunalråd, tel. 0480-45 00 26, 070-766 42 26
Bertil Dahl (V), kommunalråd, tel. 0480-45 00 24, 070-348 17 68Kalmar är en av Sveriges mest historiskt intressanta städer belägen i en region som har framtiden för sig. Vi är en av landets yngsta universitetsstäder och rankas år efter år i den absoluta Sverigetoppen när Reseguiden listar årets sommarstäder. Vill man se världen finns regionens flygplats här med flera dagliga avgångar till Stockholm och en omfattande chartertrafik. Vi har direkttåg till Malmö/Köpenhamn och Göteborg samt många avgångar också mot Stockholm. På sommaren passerar alla som ska till och från Öland vår vackra stad.


Kontakt


Christina Bringfors-Dahlgren

Kommunikationschef

christina.bringfors-dahlgren@kalmar.se

0480-45 00 00

0480-45 00 36

072-740 82 41