Under förmiddagen 28 april lanserar Eskilstuna kommun en ny version av den officiella webbplatsen eskilstuna.se. Webbplatsen utgår ifrån användarnas behov för att ge ännu bättre service till våra invånare.

Sedan början av 2020 har arbetet med att utveckla en serviceinriktad webbplats pågått. Syftet är att användare av eskilstuna.se enkelt ska hitta relevant och aktuell information, använda våra digitala tjänster oavsett var de befinner sig eller tid på dygnet samt kunna påverka och lämna synpunkter och förbättringsförslag. En viktig del i utvecklingsarbetet har varit att involvera Eskilstunas invånare som är de främsta användarna.

– Vi vill ge invånarna ännu bättre service. I arbetet med att ta fram koncept, design och innehåll för den nya servicewebben har vi därför utgått ifrån behov som bygger på analyser av intervjuer, tester och användardata, säger Martina Manneh, kommunstrateg digitalisering och kommunikation.

Samtidigt som servicewebben lanseras kommer också några av Eskilstuna kommuns större besöksmål och arenor få egna webbplatser. En ny evenemangsguide ska också göra det enklare för besökare att hitta evenemang. Arbetet har skett i samverkan med Destination Eskilstuna och först ut är Eskilstuna stadsmuseum, Eskilstuna konstmuseum, Ebelingmuseet, STIGA Sports Arena, Eskilstuna Teater och Lokomotivet.

Webbplatserna ska ge invånarna ännu bättre service. Det blir enklare att hitta information, samtidigt som administrationen för både handläggare och redaktörer minskas.

– Innehållet kräver inte lika mycket manuellt arbete som tidigare. Sidorna är mer statiska och innehåll visas upp på olika sidor automatiskt, till exempel med hjälp av AI, säger Henrik Bondeson, webbredaktör och projektledare.

Samtliga webbplatser kommer också att vara granskade utifrån den nya lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

För mer information, kontakta:

Martina Manneh, kommunstrateg digitalisering och kommunikation, kommunledningskontoret
martina.manneh@eskilstuna.se, 016-710 55 05
Kontakt