Projektet DigiLyft - Digital omställning i Kronoberg, ska stärka hälso – och sjukvårdens vilja, kunskap och förmåga till digital omställning. Nu har projektet blivit tilldelat finansiering om 3,5 miljoner kronor under tre år från ERUF, Europeiska Regionalfonden.

– Det här är ett bra exempel på samarbete mellan regional utveckling och hälso- och sjukvården inom Region Kronoberg. Att våra chefer inom hälso- och sjukvården förbättrar sin kunskap om digitaliseringens möjligheter kommer på sikt att komma våra patienter till nytta, säger Thomas Ragnarsson (M), ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Projektet förväntas uppnå en ökad förståelse för, ökad nyttjandegrad av och ökad kunskap om digitaliseringens möjligheter och dess mervärde för medarbetare, patienter och samhället.

Läs hela presmeddelandetVart fjärde år väljer du som bor i Kronoberg vilka politiska partier som ska besluta om regionens inriktning och utveckling. I Region Kronoberg samlas ansvaret för områden som bidrar till den regionala utvecklingen i hela länet. Hälso- och sjukvård dominerar verksamheten.


Kontakt