Arbetsmiljön för Sverige skolledare måste omgående granskas. Det kräver idag Sveriges Skolledarförbunds förbundsordförande Matz Nilsson i ett brev till Arbetsmiljöverket.

- Vi får rapporter varje dag från skolledare landet runt, att deras arbetssituation är ohållbar. Skolledarna har hamnat i en korseld mellan huvudmän, personal, elever och vårdnadshavare under pandemin. Jag är djupt oroad för deras fysiska och psykiska hälsa, säger Matz Nilsson.

Balansgången mellan en god arbetsmiljö för personalen och elevers rätt till utbildning och stöd blir allt svårare.

- Skolledarnas arbetsmiljö underlättas inte av att skolor på många håll nu också måste dra ned på budgeten, säger Matz Nilsson, som vill att Arbetsmiljöverket omgående inleder en inspektion av rektorernas arbetsmiljö.


Sveriges Skolledarförbund är ett fack- och yrkesförbund som organiserar drygt 7 400 biträdande rektorer, rektorer och förvaltningschefer.Kontakt


Matz Nilsson

Förbundsordförande

matz.nilsson@skolledarna.se

08-56706200

08-56706203

070-332 53 99

Lena Linnerborg

Utredare

lena.linnerborg@skolledarna.se

08-56706200

08-56706209

0706-176209

Eva Ahlberg

Informatör

eva.ahlberg@skolledarna.se

08-56706200

08-56706208

0709-676208

Monika Elowson

Chefsförhandlare/rådgivare

monika.elowson@skolledarna.se

08-56706200

08-56706206

0709-676206

Maria Andrén Bergström

Förbundsdirektör

maria.bergstrom@skolledarna.se

08-56706200

08-56706207

0706-746207