Stockholms stad har tagit fram nya riktlinjer för ledsagning och ledsagarservice som föreslår en ny och mer flexibel modell för såväl bedömningen som användningen av timmarna. Förslaget innebär att varje brukare nu kommer att kunna använda sig av sina timmar under en tremånadersperiod, istället för att timmarna fryser inne om man inte använt dem under innevarande månad.

–  Vi stärker brukarperspektivet och rättssäkerheten för de individer som har rätt till ledsagning. Det här ökar friheten för alla berörda och det är ett mycket viktigt steg framåt, säger Åsa Lindhagen (MP), socialborgarråd Stockholms stad.

De nya riktlinjerna innebär en ökad ambitionsnivå avseende insatserna ledsagning och ledsagarservice, med en tydlig utgångpunkt i den enskildes behov och önskemål. Samtidigt ökas flexibiliteten vad gäller bedömningen och användningen av timmarna. Bland annat syftar riktlinjerna till att tydliggöra möjligheten att bevilja insatser för olika typer av aktiviteter, exempelvis att besöka simhall, visats i naturen, möjlighet till att rida eller andra träning- och intresseaktiviteter. I och med att man nu kan använda timmarna under en tremånadersperiod så drabbas man inte om man genomför färre aktiviteter ena månaden (exempelvis vid sjukdom), utan kan istället använda timmarna nästkommande månaden. Även möjligheten att utföra aktiviteter som medför omkostnader tydliggörs i och med beslutet.

 

Bakgrundsinformation:

Ledsagning (enligt Socialtjänstlagen) och ledsagarservice (enligt LSS) möjliggör delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning. Syftet är att bryta isoleringen som en funktionsnedsättning kan medföra och möjliggöra och främja deltagande i fritids- och kulturaktiviteter. Insatserna gör det möjligt att exempelvis träffa vänner, delta i kultur- och föreningsliv och utöva sportaktiviteter. Idag utförs enbart 64 procent av de beviljade timmarna för ledsagning och ledsagarservice, vilket ses som lågt och inte tillfredsställande. Rent konkret innebär det att personer kan beviljas ett antal timmar av ledsagning eller ledsagarservice per månad, men bland annat på grund av den nuvarande modellen för användning av timmarna inte ges möjlighet att bruka sina beviljade timmar i tillräckligt hög grad och faktiskt få vara delaktiga i samhället.

Riktlinjerna för ledsagning och ledsagarservice skickas inom kort ut på remiss. Efter remissrundan kommer slutliga riktlinjer att antas av kommunfullmäktige.

 

Läs och dela pressmeddelandet på vårt pressrum: http://www.pressmachine.se/pressroom/view/miljopartiet-i-stockholms-stad
Miljöpartiet de gröna i Stockholms stad
Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35  STOCKHOLM
08–508 29 000 (växel)
www.mp.se/stockholm   
www.twitter.com/MP_Sthlms_Stad  
www.instagram.com/mp_sthlms_stadKontakt


Elisabeth Ekstrand

Pressekreterare

elisabeth.ekstrand@stockholm.se

076-122 96 02