Fotograf/Källa: Paul Björkman

I dag flyttar de första verksamheterna in i nya delen av barnsjukhuset. Samtidigt öppnar den nya entrén till hela barnsjukhuset, som med sin tillbyggnad nu blir ett av Europas modernaste barnsjukhus. Inflyttning till den nya delen sker etappvis under hela våren.

– Vi har hela tiden haft som ambition att tillsammans skapa en trygg miljö med plats för såväl världsledande sjukvård som utrymme för hela familjen att vara delaktig utifrån barnens behov, säger Ian Milsom, områdeschef på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Nu får alla som besöker barnsjukhuset använda den nya entrén som ligger i den nya byggnaden intill det befintliga barnsjukhuset på Östra sjukhuset. I dag flyttar också de första verksamheterna in i den nya delen av Drottning Silvias barnsjukhus. Först ut är Lekterapin med skola och bibliotek.

– Vår verksamhet går ut på att barn ska kunna bearbeta det som de är med om på ett lekfullt sätt och samtidigt kunna upprätthålla någon form av normal tillvaro under sin sjukhusvistelse med skola och fritidsaktiviteter. Många av våra patienter spenderar lång tid på sjukhus och kommer att bära med sig upplevelsen hela livet, säger Sofia Månsson, enhetschef för Lekterapi.

På Lekterapin har man varit noga med att det ska finnas något för alla åldrar med lekrum för de minsta och pysselrum och musikstudio för de något äldre patienterna. Lekterapins nya lokaler är i direkt anslutning till huvudentrén. Med fönster strategiskt placerade i ögonhöjd för mindre patienter hoppas man att fler barn och föräldrar ska upptäcka lekterapin.

– Tidigare låg vi på en mer avlägsen plats där man inte direkt hade vägarna förbi om man inte visste var vi fanns. I och med att vi nu har en mer central placering på bottenplan hoppas vi att fler hittar hit, eftersom vi vet vilken läkande effekt lekterapi har för patienterna.

Den andra verksamheten som är först in i den nya delen av barnsjukhuset är Arbetsterapi och fysioterapi barn.

–  De nya lokalerna är verkligen anpassade för modern rehabilitering med till exempel gym. Men det finns också en gymnastiksal med stora fria ytor, vilket gör att vi kan optimera och anpassa träningen efter varje patients egna förutsättningar, säger Elke Schubert Hjalmarsson, enhetschef för Arbetsterapi och fysioterapi barn.

Ett så kallat sensoriskt integrationsrum är ett av få i landet och helt nytt för verksamheten. Där kan arbets- och fysioterapeuter behandla och utreda barn med bland annat misstanke om en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. I de nya lokalerna finns också en 15 meter lång bassäng.

– Tidigare har vi fått låna en bassäng någon timme i veckan, men nu kommer vi att kunna erbjuda fler barn vattenträning. Vi har många barn med reumatiska sjukdomar och barn som har svårt att komma igång efter en lång tids sjukdom och som verkligen gynnas av fysioterapi i varmt vatten.

Planeringen för den nya byggnaden inleddes för drygt tio år sedan och för fem år sedan togs första spadtaget till det som nu är en helt ny byggnad bredvid barnsjukhusets äldre byggnad från 1973.Med utgångspunkt i barnkonventionen och forskning kring läkande och trygga miljöer har både barn och deras familjer varit med i planeringen av den nya byggnaden.

– Hela huset är byggt för hur vi vill bedriva modern barnsjukvård. Vårdavdelningarna är anpassade för att hela familjen ska kunna vara delaktig. I kombination med en högteknologisk vårdmiljö får vi optimala förutsättningar att fortsätta erbjuda våra allra minsta patienter högspecialiserad sjukvård i världsklass, säger Ian Milsom, områdeschef på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

 

Om nya delen av barnsjukhuset

För fem år sedan togs första spadtaget till det som nu är en 33 000 kvadratmeter stor tillbyggnad dit stora delar av barnsjukvården på Sahlgrenska Universitetssjukhuset kommer att flytta. I den nya delen finns bland annat 1 300 rum, 16 intensivvårdsplatser, en stor operationsavdelning, lekterapi med bibliotek och skola, arbets- och fysioterapi, en bassäng med höj- och sänkbar botten och en egen sterilcentral som kommer att försörja hela Östra sjukhuset med sterilt gods. Barnsjukhusets nya adress är Behandlingsvägen 7 och en förbindelsegång binder samman det gamla barnsjukhuset med den nya tillbyggnaden.

Den nya delen – våning för våning

Våningsplan 0: lekterapi/bibliotek/skola, fysioterapi och arbetsterapi med bassäng samt en lounge.

Våningsplan 1: operation, uppvaksavdelning och intensivvårdsavdelning. Denna våning kommer att ligga på samma plan som akutverksamheten och röntgen.

Våningsplan 2-3 blir ett tekniskt plan med vissa administrativa utrymmen i norra delen.

Våningsplan 4 – 6 innefattar befintliga vårdavdelningar – barnkirurgi, barnmedicin, barnkardiologi och barnonkologi.

Kulvertar och förbindelsegångar ”knyter ihop” den nya byggnaden med befintliga byggnader på sjukhuset.

Inflyttning sker etappvis under våren

16 feb 2021 – Nya receptionen/informationen öppnar på plan 0.

16 feb 2021 – Arbets-, fysioterapin och Lekterapin öppnar i nya lokaler.

2 mars 2021 – BIVA flyttar sina patienter och Operation 1 startar upp sin verksamhet.

3 mars 2021 – Barncancercentrum flyttar sina patienter.

16 mars 2021 – Barnhjärtcentrum flyttar sina patienter.

30 mars 2021 – Avdelning 324/325 flyttar sina patienter.

7 april 2021 – Avdelning 326/327 flyttar sina patienter.


Med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har västsvenskarna nära till vår avancerade sjukvård som även efterfrågas nationellt och internationellt. Här bedriver vi världsledande forskning mitt i en internationell och attraktiv lifesciencemiljö. Tillsammans skapar vi hälsa för dig som patient, idag och imorgon.

Relaterade bilder


Kontakt


Sahlgrenska Universitetssjukhusets presstjänst

massmedia.su@vgregion.se

031-342 96 00

Karin Markhede

Presskommunikatör

massmedia.su@vgregion.se

031 342 96 00

Lisa Räng

Presskommunikatör

massmedia.su@vgregion.se

031 342 96 00

Anne-Charlotte Horgby

Kommunikationschef

anne-charlotte.horgby@vgregion.se

031-3421000

Anders Goliger

Kommunikationsdirektör

anders.goliger@vgregion.se

031-3421000