Sahlgrenska Universitetssjukhuset är första offentliga vårdgivare i landet att erbjuda behandling för patienter med datorspelsberoende. I dag öppnar Mottagning för spelberoende och skärmhälsa för att ta emot de första remisserna för personer som behöver hjälp med ett destruktivt datorspelande.

Mottagningen har sedan tidigare tagit emot och vårdat patienter med ett spelberoende kopplat till spel om pengar som ger kickar på liknande sätt som när man använder olika substanser. Hos den typen av spelberoende har man sett att många kan upprätthålla ett liv med familj och jobb.

Datorspelsberoende är en delvis annan typ av beroende där det har blivit en inrotad vana, ett livsstilsmönster, som ofta pågått under en längre tid och tagit över mer och mer av ens liv och identitet.

– Det gemensamma för de datorspelsberoende vi träffat är att de inte längre upplever spelandet som positivt, de tycker att det är tråkigt och att det skapar stress. De vet inte hur livet ser ut utan datorspel – vad ska de fylla tiden med istället? De vill förändra sitt liv och behöver stöd och måste skapa nya och positiva rutiner, säger Annika Hofstedt, enhetschef på mottagning för spelberoende och skärmhälsa.

För drygt ett år sedan klassade Världshälsoorganisationen även datorspelspelsberoende som en psykiatrisk diagnos. Patientgruppen är alltså ny och relativt outforskad.

– Vi tror att vi kommer få se två huvudgrupper bland våra patienter, dels de som är rent datorspelsberoende, dels de som utöver datorspelsberoendet har en psykisk problematik, främst en neuropsykiatrisk diagnos som autism eller ADHD. Under hösten kommer vi också att inleda olika studier för att lära oss mer om patientgruppen.

Eftersom mottagningen är först ut i landet med att erbjuda behandling har man fått börja från scratch och tagit fram en behandlingsmanual som ska användas i mötet med de första patienterna.

– I och med att vi också kommer att inleda olika forskningsstudier kommer vi också vara med och driva utvecklingen framåt när det gäller behandlingen.

Genom medievaneundersökningar bland unga vet man att män är överrepresenterade bland datorspelande. Kvinnor kanske istället lägger sin tid på sociala medier men internetberoende är inte en diagnos och kan inte behandlas på mottagningen.

– Man kan ju spela mycket utan att det är ett problem. Ibland när bekymrade föräldrar talar om att deras barn lägger ner mycket tid vi ställa motfrågan om de skulle tyckt att det varit ett lika stort problem om deras barn lagt motsvarande tid till exempel på att spela fotboll. Tiden är inte den avgörande, utan det handlar om hur det påverkar livet i övrigt.

 

Fakta: Behandling för datorspelsberoende

Vad är datorspelsberoende?

Världshälsoorganisationen har en definition med tre huvudsakliga kriterier för att datorspelsberoende ska var uppfyllt: att spelandet ska ha tagit över en stor del av livet och att man prioriterar det över andra saker, att man inte längre kan kontrollera sitt spelande och att man fortsätter trots att det innebär negativa konsekvenser.

Vem kan söka hjälp på mottagningen?

Den som fyller minst 16 under innevarande år och som uppfyller diagnoskraven för datorspelsberoende.

Hur går behandlingen till?

Patienterna erbjuds behandling i grupp, varvat med individuella samtal, totalt cirka 14 träffar. Gruppträffarna sker på plats på mottagningen, men individuella träffar kan genomföras digitalt.

Behandlingen börjar med två motiverande samtal om vilka mål patienten har, vad hen har för inställning till datorspel (fördelar och nackdelar) och hur hen skulle vilja ha det i framtiden.

Under behandlingen erbjuds även familjesamtal där patienten får bjuda in sina anhöriga. Datorspelsberoende går ofta ut över de relationer man har och leder till mycket konflikter. Det är avgörande att patienterna får stöttning av anhöriga på rätt sätt.

De som håller i samtalen är psykologer och socionomer, anställda på mottagningen. Även en sjuksköterska medverkar, bland annat eftersom allt stillasittandet under datorspelandet ofta går ut över den fysiska hälsan.

Är du datorspelsberoende och söker hjälp?

För att få behandling av på Mottagning för spelberoende och skärmhälsa behövs remiss. Remissen kan vara från en annan vårdinstans, till exempel vårdcentral eller psykiatrisk öppenvårdsmottagning. Du kan också söka vård på egen hand genom att skicka in en egenremiss.

Läs mer på mottagningens webbplats: Mottagning för spelberoende och skärmhälsa

Om du som journalist har frågor eller vill ha mer information hör av dig till sjukhusets presstjänst på 031-342 96 00 eller massmedia.su@vgregion.se.

Med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har västsvenskarna nära till vår avancerade sjukvård som även efterfrågas nationellt och internationellt. Här bedriver vi världsledande forskning mitt i en internationell och attraktiv lifesciencemiljö. Tillsammans skapar vi hälsa för dig som patient, idag och imorgon.
Kontakt


Sahlgrenska Universitetssjukhusets presstjänst

massmedia.su@vgregion.se

031-342 96 00

Karin Markhede

Presskommunikatör

massmedia.su@vgregion.se

031 342 96 00

Lisa Räng

Presskommunikatör

massmedia.su@vgregion.se

031 342 96 00

Anne-Charlotte Horgby

Kommunikationschef

anne-charlotte.horgby@vgregion.se

031-3421000

Anders Goliger

Kommunikationsdirektör

anders.goliger@vgregion.se

031-3421000