Patienter med allvarligt självskadebeteende har länge saknat specialiserad vård. Nu satsar Västra Götalandsregionen och Sahlgrenska Universitetssjukhuset stort på den första högspecialiserade självskadeenheten i Sverige. Bland medarbetarna finns bland annat tidigare självskadepatienter.

Den 12 augusti öppnar Sveriges första högspecialiserade vårdenhet för patienter med självskadebeteende. Det är Sahlgrenska Universitetssjukhuset som med stöd av Västra Götalandsregionen startar den nya enheten. Den har tio vårdplatser och riktar sig till patienter med allvarligt självskadebeteenden. Det handlar om personer vars självskadebeteende oftast gränsar till livshotande och där annan psykiatrisk vård inte har hjälpt.

Ursprungligen fanns det nationella planer på att skapa tre specialistenheter runtom i Sverige, men när dessa planer inte blev verklighet valde Västra Götalandsregionen att ändå satsa på en högspecialiserad självskadeenhet på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. På den nya enheten erbjuds ett intensivt och strukturerat behandlingsprogram.  Därutöver kan patienten få ett behandlingsprogram med särskilt fokus på behandling av posttraumatiskt stressyndrom, berättar enhetschefen Nina Pedersen.

  • Många av dem som inte blir hjälpta av dagens behandlingsmetoder är svårt traumatiserade. Det finns ofta en rädsla hos vården för att gå in och jobba med trauman då det riskerar sätta igång allvarliga självskadebeteenden. Skillnaden med vår enhet är att vi kan erbjuda traumabehandling i en trygg miljö med kompletterande DBT-behandling. Vi har även en hög personaltäthet så att vi kan hantera patienternas reaktioner och ge dem det stöd de behöver, säger hon.

I personalstyrkan finns de som har egen erfarenhet av självskadebeteende varav Cathrine Hagman Holmen är en. Hennes expertis ligger i de egna erfarenheterna av att leva med självskadebeteende och hon har därmed ett unikt perspektiv och värdefull kunskap. 

  • Jag ska först och främst finnas där som stöd för patienten och visa att jag har varit i deras situation. Jag trodde aldrig att jag skulle bli fri från mitt självskadebeteende men jag blev räddad tack vare DBT-behandling. Jag kan hjälpa patienterna förstå att det är möjligt att bli frisk och visa vilka vägar man kan gå, säger hon.

Mer om självskadeenheten:

Enheten kommer att ha tio vårdplatser för patienter med allvarliga självskadebeteende. För att få vård inom enheten krävs en remiss från specialistpsykiatrin inom Västra Götalandsregionen, Jönköpings län, Region Halland eller Värmlands län. Personalgruppen kommer att bestå av vårdenhetschef, vårdenhetsöverläkare, psykologer, kurator, peer support, dietist, fysioterapeut, arbetsterapeut, socialpedagog, sjuksköterskor och skötare. Vården är frivillig och tanken är att patienten ska ha permissioner på helgerna under de tremånadersperioder som behandlingen varar. Vid behov kommer det finnas möjlighet att förlänga behandlingen.

Om du har frågor eller vill ha mer information hör av dig till sjukhusets presstjänst på 031-342 96 00 eller massmedia.su@vgregion.se

Med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har västsvenskarna nära till vår avancerade sjukvård som även efterfrågas nationellt och internationellt. Här bedriver vi världsledande forskning mitt i en internationell och attraktiv lifesciencemiljö. Tillsammans skapar vi hälsa för dig som patient, idag och imorgon.
Kontakt


Sahlgrenska Universitetssjukhusets presstjänst

massmedia.su@vgregion.se

031-342 96 00

Anne-Charlotte Horgby

Kommunikationschef

anne-charlotte.horgby@vgregion.se

031-3421000

Anders Goliger

Kommunikationsdirektör

anders.goliger@vgregion.se

031-3421000