Den rödgrönrosa majoriteten i Stockholms stad kommer på dagens socialnämnd besluta om ett projekt för att samordna fritidsaktiviteter till ensamkommande ungdomar i Stockholm. Projektet ska drivas av organisationen IM, Individuell Människohjälp, som tilldelas ett bidrag på 260 000 kronor. En samordnare kommer att anställas vars uppdrag är att sammanställa information om de verksamheter som finns och guida ungdomar till olika fritidsaktiviteter.

– Det är oerhört viktigt att barn som kommer ensamma hit som flyktingar får goda chanser att komma in i samhället. Genom fritidsaktiviteter får de ungdomar som bor på våra boenden träffa kompisar och lära sig svenska snabbare. Att aktivera sig på fritiden bidrar både till barns hälsa och gör att de har större chanser att lyckas i skolan, säger Åsa Lindhagen (MP), socialborgarråd i Stockholms stad.

Samordnaren kommer att jobba halvtid och ska besöka både stadens egna boenden och de som är privata för att skapa kontakt med både ungdomar och personal. Volontärer kommer att engageras för att ordna prova-på besök hos olika föreningar samt vara behjälpliga som guider för ensamkommande ungdomar. Det långsiktiga målet är att ungdomarna ska hitta en fritidsaktivitet eller förening där de inkluderas i den ordinarie verksamheten. Projektet sträcker sig från den 1 juni i år till den 31 maj 2018. Vid slutet av projekttiden ska IM utvärdera hur samordningen har fungerat, samt om behovet kvarstår.

– IM har lång erfarenhet av att arbeta med att matcha ungdomar med föreningslivet. Vi ser att idrott och andra aktiviteter i grupp är en viktig nyckel in i samhället och samtidigt som vi arbetar praktiskt med att fler ska hitta en aktivitet arbetar vi med att göra föreningslivet mer tillgängligt. Det finns många strukturer som gör det svårt för nya svenskar att komma med, säger Elin Vestberg, enhetschef på Individuell Människohjälp i Stockholm

– Det känns väldigt positivt att det är IM som ska utföra det här projektet. Det är en organisation som har lång erfarenhet av att jobba med etablering, exempelvis genom verksamheten Duo Stockholm som skapar möten mellan nyanlända och etablerade svenskar som staden också stöttar, säger Åsa Lindhagen (MP).

Socialförvaltningen har i dagsläget sju asylboenden med 96 ungdomar samt sju boenden för ungdomar med uppehållstillstånd  där det bor 149 ungdomar. Under våren kommer fortsatt stora förändringar ske i och med nya ersättningar från Migrationsverket. Från 1 juli kommer förvaltningen att ha två asylboenden med totalt 74 platser samt sex boenden för ungdomar med uppehållstillstånd med totalt 174 platser.

Hela ärendet går att läsa här>>

För mer information, vänligen kontakta:
Cecilia Engström, pressekreterare hos Åsa Lindhagen 
Telefon: 076–122 96 22
Elin Vestberg, enhetschef på Individuell Människohjälp i Stockholm
070-321 68 26

 
Kontakt


Mårten Roslund

Pressekreterare

marten.roslund@stockholm.se

0761-22 96 25

Elisabeth Ekstrand

Pressekreterare

elisabeth.ekstrand@stockholm.se

076-122 96 02