I Stockholms stad finns det idag nio naturreservat som bland annat erbjuder stockholmare stadsnära natur och rekreation. Den rödgrönrosa majoriteten har gett Miljöförvaltningen i uppdrag att undersöka hur fler stockholmare kan hitta ut i naturen och hur naturreservaten kan göras tillgängliga för fler. Nu presenteras en rapport på ett pilotprojekt som visar på just detta. Rapporten har fokuserat på naturreservatet Flaten och föreslår bland annat bättre toalett- och rastmöjligheter, enklare skyltsystem och anläggning av fler spår för promenad och cykling.

- Det är viktigt att vi tar tillvara på de möjligheter som finns inom våra skyddade grönområden, och vi har stor potential till att utveckla dem till en verklig resurs för våra medborgare. Det ska vara enkelt för både unga och gamla att vistas i naturen, säger Katarina Luhr (MP), miljöborgarråd i Stockholm stad.

I takt med att staden växer och bebyggs blir våra grönområden och naturreservat allt viktigare. Nu föreslår man lösningar och åtgärder som gör områdena tillgängliga för fler och det finns stor potential att utveckla de skyddade områdena som sociala knutpunkter och resurs för stadens medborgare. I studien har man utgått från Flatens förutsättningar, behov och utmaningar och därefter kommit fram till en rad förslag på åtgärder inom områden såsom stadsplanering, organisation, kommunikation, tillgänglighet och pedagogik. Förhoppningen är att pilotprojektet nu får stå modell för det fortsatta arbetet med stadens övriga natur- och kulturreservat.

- Jag är jätteglad att vi har kunnat studera Flatens möjligheter närmare och hoppas att vi kan utveckla området ännu mer och att fler medborgare ska kunna hitta till och nyttja vår vackra natur, säger Ewa Larsson (MP), ordförande i Skarpnäcks stadsdelsnämnd.

Studien har tagits fram av en grupp bestående av representanter från bland annat miljöförvaltningen, Skarpnäcks stadsdelsförvaltning, Stockholm Resilience Center och fastighetskontoret.

För att ta del av studien i sin helhet, vänligen besök:

http://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1874226

För vidare information och intervjuförfrågningar:

Elisabeth Ekstrand, pressekreterare, 076-122 96 02

elisabeth.ekstrand@stockholm.se

Miljöpartiet de gröna i Stockholms stad

Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35 Stockholm
08-508 29 000 (växel)

www.mp.se/stockholm
www.twitter.com/MP_Sthlms_Stad
www.instagram.com/mp_sthlms_stad/
Kontakt


Mårten Roslund

Pressekreterare

marten.roslund@stockholm.se

0761-22 96 25

Elisabeth Ekstrand

Pressekreterare

elisabeth.ekstrand@stockholm.se

076-122 96 02