Efter en gemensam beredning ser Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Stockholms län, Havs- och vattenmyndigheten, Värmdö kommun och Skärgårdsstiftelsen att förutsättningarna för att bilda en nationalpark i Nämdöskärgården är goda. Därför startar nu arbetet med att ta fram ett förslag till nationalpark i området. Samverkan och delaktighet kommer att vara viktiga delar i arbetet.

Att bilda nationalparker är ett sätt att bevara vårt gemensamma natur- och kulturarv för framtiden.

- Det är de finaste och mest värdefulla delarna av det svenska landskapet som bevaras och skyddas som nationalparker – nu och i framtiden. Vi ser att Nämdöskärgården har dessa värden och därför vill vi nu gå vidare med att skapa ett väl förankrat förslag till nationalpark i området säger Björn Risinger, generaldirektör på Naturvårdsverket.

Höga natur- och kulturvärden skyddas och utvecklas
I området finns mycket höga natur- och kulturvärden, både på land och i vattenmiljön.

- Nämdöskärgården är en fantastiskt fin del av Stockholms skärgård. Här finns tusentals kobbar och skär i en levande, oexploaterad skärgårdsnatur. Här kan du som besökare se sälar och havsörnar och uppleva en genuin skärgårdsbebyggelse, säger Sven-Erik Österberg, landshövding i Stockholms län.

- Att den första svenska marint inriktade nationalparken i Östersjön bildas är mycket positivt, för miljön, för de som bor och verkar i skärgården och för Östersjön som en helhet. Genom att skydda områdets höga naturvärden långsiktigt skapar vi också förutsättningar för den blå ekonomin i regionen. Stora rekreationsvärden bidrar till Nämdöskärgårdens attraktivitet och gynnar havsturism, fiske och friluftsliv, säger Jakob Granit generaldirektör på Havs- och vattenmyndigheten.

Tillgängliga upplevelser i natur- och kulturlandskap
Nationalparkerna är natursköna miljöer som även ska inspirera och underlätta för människor att komma ut i naturen.

- Området är redan idag mycket populärt och välbesökt av båtfolket. Genom att bli nationalpark kan det både öka tillgängligheten för det rörliga friluftslivet och öppna upp för fler besökare, samtidigt som viktiga naturvärden skyddas, säger Anna Waxin, VD på Skärgårdsstiftelsen.

Bidrag till regional tillväxt
Nationalparker är viktiga besöksmål och betydelsefulla för den ökande naturturismen. De kan därför bidra till regional tillväxt och lokala arbetstillfällen.

- Jag är stolt över att några av de vackraste platserna i Värmdö kommer att representera Stockholms skärgård nationellt. En nationalpark av denna dignitet kommer även att bli en betydelsefull målpunkt för besöksnäringen, säger Deshira Flankör, kommunstyrelsens ordförande i Värmdö kommun.

Arbetet kommer att ta flera år
Att bilda en nationalpark är en process med många steg som kommer att ta flera år, innan slutligen beslut kan tas av regering och riksdag. Arbetet kommer att ske i form av ett projekt i samverkan mellan Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Stockholms län, Havs- och vattenmyndigheten och Värmdö kommun. Även Skärgårdsstiftelsen och andra viktiga aktörer kommer att delta i arbetet.

- För att skapa ett väl förankrat förslag till nationalpark är det viktigt att de som är verksamma i området får möjlighet att vara delaktiga och många aktörer kommer därför att involveras i arbetet, säger Maria Sjö, projektledare på Naturvårdsverket.

Beskrivning av området
Nämdöskärgården ligger i Värmdö kommun i Stockholms län. Området är totalt 14 000 hektar och omfattar bland annat de fyra befintliga naturreservaten Bullerö, Långskär, Långviksskär och Biskopsö, som också ingår i EU-nätverket Natura 2000. Här finns mycket höga natur- och kulturvärden, både på land och i vatten.

Läs mer:

För ytterligare information, kontakta:
Björn-Axel Beier, biträdande projektledare Naturvårdsverket,
076-115 1961, bjorn-axel.beier@naturvardsverket.se

Elin Deremar, projektledare på Länsstyrelsen i Stockholm,
010-223 14 85, elin.deremar@lansstyrelsen.se

Mia Olausson, enhetschef på Havs- och vattenmyndigheten,
010-6986003, mia.olausson@havochvatten.se

Ilona Klein Gullberg, kommunikationschef i Värmdö kommun,
0701-65 93 02, ilona.klein-gullberg@varmdo.se

Karin Strandfager, naturvårds- och miljöchef på Skärgårdsstiftelsen,
08-123 124 60, karin.strandfager@skargardsstiftelsen.se

Anneli Nivrén, presschef på Naturvårdsverket,
010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se

 


Taggar

nationalpark

Naturvårdsverket är en myndighet som arbetar på uppdrag av regeringen. Vi har en drivande roll i miljöarbetet. Vårt uppdrag är att rikta kraften i samhället – myndigheter, organisationer, kommuner och näringsliv – för att nå miljömålen i Sverige, EU och internationellt. Vi är pådrivande, stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken. Totalt är vi cirka 500 anställda på våra kontor i Stockholm och i Östersund.


Kontakt


Anneli Nivrén

Presschef

anneli.nivren@naturvardsverket.se

010-698 13 00

070-206 37 27

Berit Oscarsson

Kommunikationschef

berit.oscarsson@naturvardsverket.se

010-698 13 61

076-115 15 25

Björn Risinger

Generaldirektör

bjorn.risinger@naturvardsverket.se

010-698 13 53

070-840 41 63