Sahlgrenska Universitetssjukhuset är först ut i landet med en utbildning inom innovation och teknik för läkare, med start den 11 november. Programmet ska ge kunskap och förutsättningar att binda samman medicin och teknik på ett helt nytt sätt.

Det här är en utbildning som skapar verklig förändring. Läkarens roll kommer att vara central när det kommer till att leda arbetet med att ta fram innovativa, hållbara och säkra tekniklösningar som skapar patientnytta, säger Martin Holmudden, projektledare Innovation och teknik ST.

Programmet, som är en del av ST-läkarutbildningen, ska ge läkarna verktyg för att kunna påverka sin kliniska vardag och samtidigt föra samman de innovativa krafterna med de stora internationella teknikskiftena.

Martin Holmudden arbetade själv som IT-konsult i många år innan han utbildade sig till läkare och ser nyttan med att koppla ihop de två kompetenser.

Målet är inte att du ska vara civilingenjör efter utbildningen. Du ska förstå språket men sätta den medicinska kompentensen i första hand. De ST-läkare som går den här utbildningen ska lära sig att se och förstå behovet och bli bättre rustade för att samverka med dem som kan teknik.

Idén kommer från början från sjukhusdirektör Ann-Marie Wennberg, själv invald i regeringens innovationsråd. Hon har länge sett hur sjukvården behöver utvecklas med hjälp av både ny och redan befintlig teknik som i framtiden ska styras av vårdbehovet.

Sjukvården ska vara ledande och aktivt arbeta med hur innovationer kan komma patienter till nytta. Det är inte själva tekniken utan patienternas behov som ska styra den tekniska utvecklingen, säger Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör.

 Fakta utbildningen:

Då programmet är helt nytt kommer deltagare att ha möjlighet att påverka innehållet. Totalt är nio läkare med olika bakgrund antagna, fem kvinnor och fyra män som kommit olika långt i sin utbildning till specialistläkare. En del av programinnehållet:

  • implementera innovationer inom sjukvården
  • arbeta strategiskt inom SU för att driva innovation och teknikutveckling
  • driva innovation och teknikutveckling i samverkan, både internt inom regionen och sjukhuset samt med externa parter såsom Chalmers Tekniska Högskola och Göteborgs universitet.

Media är välkomna att delta på kick off måndagen den 11 november i Göteborg. För mer information kontakta presstjänsten. 

Om du har frågor eller vill ha mer information hör av dig till sjukhusets presstjänst på 031-342 96 00 eller massmedia.su@vgregion.se

Med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har västsvenskarna nära till vår avancerade sjukvård som även efterfrågas nationellt och internationellt. Här bedriver vi världsledande forskning mitt i en internationell och attraktiv lifesciencemiljö. Tillsammans skapar vi hälsa för dig som patient, idag och imorgon.
Kontakt


Sahlgrenska Universitetssjukhusets presstjänst

massmedia.su@vgregion.se

031-342 96 00

Anne-Charlotte Horgby

Kommunikationschef

anne-charlotte.horgby@vgregion.se

031-3421000

Anders Goliger

Kommunikationsdirektör

anders.goliger@vgregion.se

031-3421000