Onsdag den 30 december påbörjas vaccination mot Covid-19 på kommunens vård- och omsorgsboenden för äldre. 1 400 personer kommer ha möjlighet att vaccineras i första omgången varav cirka 700 är de boende och 400 är personal inom verksamheten.

- Jag är glad att vi nu har möjlighet att dra igång vaccinationen inom äldreomsorgen samt för vår personal. Det är viktigt för att minska smittspridningen men också för att skydda de mest sköra personerna i samhället, säger Mikael Edlund (S), ordförande vård- och omsorgsnämnden, Eskilstuna kommun.

2 800 doser av vaccin har anlänt till Sörmland och Eskilstuna. Vaccinet ska användas både för den första och andra dosen till de vaccinerade och därför kommer 1 400 personer, varav 1 100 inom kommunens verksamheter att erbjudas vaccination i första omgången.

Boende på vård- och omsorgsboenden för äldre samt personal inom äldreomsorgen prioriteras i en första omgång, i enlighet med Folkhälsomyndighetens nationella plan för vaccinering. Följande vård- och omsorgsboenden kommer att erbjudas vaccin den 30–31 december: Bolindergården, Tunagården, Skogsgläntan, Lagersbergsgården, Åbacken, Solåsen, Marielund, Oxen, Djurgården och Eskilshem.

Vaccinationen utförs av sjuksköterskor inom äldreomsorgen med stöd av ett vaccinteam från vårdcentralerna City, Skiftinge och Fristaden. I vaccinteamet ingår läkare, sjuksköterska och medicinsk sekreterare som kan bistå med att ordinera, stödja vid hantering av vaccinet, registrera i vaccinregister och svara på medicinska frågor.

Personal inom äldreomsorgen kommer att erbjudas vaccinering den 2–3 januari.

Planering för vaccination på resterande vård- och omsorgsboenden görs just nu och väntas kunna genomföras under nästa vecka. Tidplanen för vaccination justeras kontinuerligt och kan komma att ändras.

Media är välkommen att delta under vaccinationstillfälle

Media har möjlighet att delta under vaccination på Bolindergården under förmiddagen den 30 december. Deltagandet behöver dock genomföras med restriktioner för att minimera smittspridning. Vid intresse att delta kontakta; Malin Strandberg, enhetschef på Bolindergården, 073-950 63 08.

För mer information kontakta:

Mikael Edlund (S), ordförande vård- och omsorgsnämnden, 070-086 65 26

Johan Lindström, förvaltningschef vård- och omsorgsförvaltningen, 070-340 24 81

Malin Sjöberg, avdelningschef vård- och omsorgsboende samt under vecka 53 tf verksamhetschef äldreomsorgen, 070-086 25 07
Kontakt


Eva Norberg

kommunikationsdirektör

eva.norberg@eskilstuna.se

016-710 16 92

070-089 37 38