Avfall Sverige är nationell samordnare för Sverige under en gemensam europeisk vecka för att minska avfallet, 21-29 november. Detta sker i samverkan med Naturvårdsverket.

I Sverige återvinner vi hela 97 procent av hushållsavfallet som material, energi eller gödningsämnen, vilket gör oss till en av de ledande länderna i världen på avfallshantering. Avfallsmängderna har ökat i princip varje år. Nu är det dags att höja ambitionen och fokusera ännu mer på hur uppkomsten av avfall kan minska, både från produktion och konsumtion.

Veckan "Europa minskar avfallet"[1] anordnas alltså för att Sverige och övriga medlemsländer mer aktivt ska arbeta med att minska mängden avfall. Projektet stöds av EUs program LIFE+ och tio EU-länder deltar.

– Veckan "Europa minskar avfallet" är viktig för att långsiktigt minska avfallet och för att lyfta fram konsekvenserna av vår konsumtion för miljön, säger Weine Wiqvist, VD Avfall Sverige.

Under veckan kommer aktiviteter att anordnas runt om i Sverige. Målet är att nå så många invånare som möjligt. Genom aktiviteterna ska vi lära oss hur miljön påverkas av allt det vi slänger och vad var och en av oss kan göra för att minska sina sopor.

Detta är en fråga för alla. Det handlar inte bara om konsumtion, utan också om produktion och att se på en produkts hela livscykel. Avfall Sverige och Naturvårdsverket bjuder in kommuner, myndigheter, organisationer, näringsliv, skolor m fl. att engagera sig och genomföra aktiviteter.

Aktiviteterna genomförs 21-29 november med fokus på flera olika områden:

  • öka medvetenheten om att det genereras för mycket avfall
  • avfallssnål produktion och konsumtion, längre livslängd för produkter
  • ökad återanvändning

– Alla länder inom EU ska ta fram planer för att stoppa avfallsökningen och minska mängden avfall. Därför är de viktigt att arbetet påbörjas nu, säger Sanna Due, Naturvårdsverket.

Läs mer på www.avfallsverige.se eller www.naturvardsverket.se Inom kort lanseras en ny webbplats med mer information där intresserade också kan anmäla sitt intresse att delta.

För mer information kontakta:

Weine Wiqvist, VD Avfall Sverige, tel 0708-93 15 99, weine.wiqvist@avfallsverige.se

Sanna Due, Handläggare Naturvårdsverket, tel 08-698 14 32, sanna.due@naturvardsverket.se

Anna-Carin Gripwall, informationschef Avfall Sverige, tel 070-662 61 28, acg@avfallsverige.se

Anna Åhlander, projektledare Avfall Sverige, tel 040-167175. anna.ahlander@avfallsverige.se

Avfall Sverige är en branschorganisation inom avfallshantering och återvinning, med ca 400 medlemmar, främst kommuner, kommunbolag men också privata företag. Vi representerar därmed 99 procent av Sveriges befolkning.

Vi är Sveriges största miljörörelse. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att svensk avfallshantering fungerar. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vi är 12 000 personer som arbetar tillsammans med Sveriges hushåll och företag och gör ett av Sveriges viktigaste jobb!

[1] På engelska heter veckan EWWR, European Week for Waste Reduction
Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.


Kontakt


Anna-Carin Gripwall

Kommunikationschef

acg@avfallsverige.se

070-6626128

Tony Clark

VD

tony.clark@avfallsverige.se

040-35 66 05

0722-45 22 20