1 miljard i åtgärder för att underlätta cykling och en halv miljard för ökad framkomlighet för gående och för kollektivtrafik kommer göra det enklare att ta sig fram i Stockholm. Pengarna kommer att beslutas av Stockholms stads trafiknämnd 29 augusti. ”Otroligt viktiga åtgärder för att göra det enklare att välja gång, cykel eller kollektivtrafik istället för bilen” säger trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP).

Redan i budgeten för 2019 aviserades satsningen som nu tas upp för beslut i trafiknämnden. Pengarna möjliggör omfattande investeringar i gång- och cykelnätet samtidigt som de innebär fortsatta åtgärder för att bussarna ska komma fram snabbare i staden. De utökade investeringarna i framkomlighet för gående kommer innebära fler steg för att göra Stockholm till en promenadvänlig stad där det är enkelt att ta sig både längre sträckor och till närmaste tunnelbanestation eller busshållplats.

 – Gångåtgärderna kommer bland annat att fokusera på att göra det enklare att ta sig till kollektivtrafikknutpunkter. Vi ser till exempel ett ökat flöde till Odenplan efter att citybanan öppnade, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd.

Den nya cykelmiljarden 2019-2022 kan delvis ses som en förlängning på den cykelmiljard som fanns 2014-2018 och gör så att staden får ett ännu bättre sammanhängande cykelnät där det är smidigt att ta sig mellan olika stadsdelar, med god framkomlighet och hög trafiksäkerhet.

– Vi har tagit viktiga steg för att göra det enklare att cykelpendla i Stockholm men har en bra bit kvar. Genom den nya cykelmiljarden kommer vi kunna ta avgörande steg mot att göra Stockholm till en riktig cykelstad, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd.

Även fortsättningsvis kommer pendlingsnätet för cykel att prioriteras, men de nya pengarna möjliggör även bland annat att åtgärda saknade länkar i det lokala cykelnätet, att skapa fler cykelparkeringar och att förbättra befintlig infrastruktur för cykel. Ökat fokus läggs nu också på att det ska vara lätt att ta sig från pendlingsstråket för cykel och målpunkter som skolor och idrottsplatser.

 – Tyvärr ser vi att allt fler barn blir skjutsade med bil till skolan. Att göra det enklare att cykla till skolan eller till idrottsplatsen är en satsning som är bra både för folkhälsan och för miljön, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd.

Beslutet om investeringarna på 1,5 miljarder tas av trafiknämnden 29 augusti och därefter beslutas om de separata projekten, projekt på över 5 miljoner tas alltid av trafiknämnden och projekt på över 50 miljoner av kommunfullmäktige.

Läs och dela pressmeddelandet på vårt pressrum: http://www.pressmachine.se/pressroom/view/miljopartiet-i-stockholms-stad
Miljöpartiet de gröna i Stockholms stad
Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35  STOCKHOLM
08–508 29 000 (växel)
www.mp.se/stockholm   
www.twitter.com/MP_Sthlms_Stad  
www.instagram.com/mp_sthlms_stad


Ämnen

Transport

Platser

Stockholm

Kontakt


Christian Valtersson

Pressekreterare Daniel Helldén

christian.valtersson@stockholm.se

076-122 96 25

Elisabeth Ekstrand

Pressekreterare Katarina Luhr

elisabeth.ekstrand@stockholm.se

076-122 96 02