Visionsbild över den mötesplats och utsiktsplats för ornitologer som kommer att byggas på på toppen. Fotograf/Källa: AndrénFogelström

Inom kort kommer trafiknämnden i Stockholms stad att ta genomförandebeslutet för den nya stadsdelsparken Vårbergstoppen. Utsikten från Vårbergstoppens högsta punkt är oslagbar med ett storslaget panorama över Mälaren och från toppen ser du till Flottsbrobacken, Kista Torn, Kaknästornet, Globen och Nackamasterna. Topparna kommer nu att få utsiktsplatser, grillplatser och konstverk och i andra delar av parken kommer det att finnas utegym, plats för evenemang och en större lekplats för stadens yngre invånare.

 – Med satsningen på Vårbergstoppen så får Stockholm ett nytt landmärke där vi tillgängliggör en av stadens bästa utsikter för fler, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd

Parken kommer även att få en ny plats för evenemang, utegym och en stor lekplats. Entréerna till den nya parken kommer att vara välkomnande och tydligt utmärkta.

 – Parken ska vara en plats för alla människor. Med det här beslutet tar vi ett viktigt steg mot att såväl gammal som ung alltid ska kunna hitta till våra parker och grönområden säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd

Som del av projektet så kommer även investeringar i belysningen att göras.

 – Genom varsamma investeringar i belysning så kan vi bidra till att Vårbergsparken blir en trygg och uppskattad plats under årets olika årstider och såväl på dag som kvällstid, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd

Topparna används redan idag för pickknick, fågelskådning, stjärnskådning och umgänge. Med investeringar i grillplatser, utsiktsplatser och möblering så kommer topparna att kunna tillgängliggöras för ännu fler stockholmare. Behovet av tillgängliga grönområden ökar också i takt med att staden växer – i närheten av Vårbergstoppen sker just nu många förtätningsprojekt vilket innebär att antalet invånare i Skärholmen, Bredäng och Vårberg kommer att öka de närmaste åren.

Vårbergstoppen är en 90 meter hög konstgjord kulle belägen i södra Stockholm, sydväst om Vårbergs centrum. I den norra delen av Vårbergstoppen finns Vikingaberget som är Stockholms högsta naturliga punkt, 77 meter över havet. Hela grönområdet är en del av Bornsjökilen som är en av Stockholms tio gröna kilar.

Investeringskostnaden är 60 miljoner kronor och efter att trafiknämnden godkänt förslaget så kommer det slutgiltigt fastställas av kommunfullmäktige. Parken beräknas vara färdigställd 2021. Projektet är en del av Grönare Stockholm, Stockholms stads program för nya parker, gröna gångstråk och torg samt upprustning och förbättring av befintliga platser.

Läs och dela pressmeddelandet på vårt pressrum: http://www.pressmachine.se/pressroom/view/miljopartiet-i-stockholms-stad
Miljöpartiet de gröna i Stockholms stad
Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35  STOCKHOLM
08–508 29 000 (växel)
www.mp.se/stockholm   
www.twitter.com/MP_Sthlms_Stad  
www.instagram.com/mp_sthlms_stadKontakt


Elisabeth Ekstrand

Pressekreterare

elisabeth.ekstrand@stockholm.se

076-122 96 02