Tycker du att det är besvärligt eller tar mycket tid att besöka din vårdcentral. Då kan det vara bra att göra mötet med vården online. Därför testar nu sex av Närhälsans vårdcentraler videomöten med patienter i en pilot. Samtidigt startar fyra ungdomsmottagningar på prov en virtuell ungdomsmottagning, den första i sitt slag i landet.

Med webbtidbokning och 1177 Vårdguidens e-tjänster kan patienten idag själv göra mycket av det som tidigare behövt gå via vårdpersonal. Nu tar Närhälsan nästa steg och öppnar upp för patienterna att göra besök via sin mobil eller surfplatta.

Emma Spak, är ST-läkare på Närhälsan Eriksberg vårdcentral, en av
pilotvårdcentralerna:

– För många patienter kan det vara en fördel att slippa förflytta sig, att kunna göra ett uppföljningsbesök hemifrån, från jobbet eller kanske med hjälp av sjuksköterska från ett äldreboende. Ett stort plus med videobesök är att det skapar större flexibilitet både för patienten och för behandlaren, menar Emma.

Emma Spak ser främst att hon vill ersätta en stor del av sina telefonsamtal med videomöten för att kunna öka kvaliteten i patientkontakten. Det är ett sätt att få bättre information.

På vårdcentralerna handlar det under piloten om uppföljningsbesök, på vårdgivarens initiativ. Ungdomsmottagningarna tar även emot nybesök.

Så här går det till: Patienten laddar ner en app i sin mobil eller surfplatta, loggar in. Mobilt BankID och e-postadress behövs. På motsvarande sätt loggar vårdpersonalen in på vårdcentralen, bokar besöket. Videomötet genomförs sedan krypterat på ett helt säkert via dator. Slutligen registreras videomötet i journalsystemet.

På den virtuella ungdomsmottagningen klickar patienten in sig i ett e-väntrum. Patienten får direkt veta att den beräknade kötiden är X antal minuter. Samtidigt som patienten "sätter sig i e-väntrummet" får barnmorskan en sms-avisering om att det finns patienter på kö.

Ungdomsmottagningarna har som mål att vara igång skarpt 1 november.

– E-väntrummet för Ungdomsmottagningar är vi mig veterligen först med i Sverige, berättar Charlotte Lundholm, projektledare för Digitala vårdmöten i Närhälsan.

Till våren kommer en utvärdering av pilotundersökningen att ske och efter det tas beslut om eventuell upphandling.


Fakta om piloten för patientbesök online

Pilotvårdcentraler: Närhälsan Askim, Eriksberg, Frölunda, Styrsö, Vara och Vårgårda.

Pilotungdomsmottagningar: Närhälsans ungdomsmottagningar i Falköping, Lidköping, Mariestad och Skövde.

Deltagande professioner: läkare, sjuksköterska, psykolog, kurator, barnmorska och psykiatrisjuksköterska.


För ytterligare information, kontakta:

Charlotte Lundholm, projektledare för Digitala vårdmöten i Närhälsan.
070-930 81 20
charlotte.lundholm@vgregion.se

Emma Spak, ST-läkare på Närhälsan Eriksberg vårdcentral
070-309 22 95
emma.spak@vgregion.se

 
Kontakt


Victor Friberg

Presskommunikatör

victor.friberg@vgregion.se

0722-015549

Anders Wikstrand

Kommunikatör

anders.wikstrand@vgregion.se

076-831 32 85