Vid SMHIs prognos- och varningstjänst arbetar meteorologer, hydrologer och oceanografer dygnet runt, året om. En viktig roll är att varna för besvärligt väder när det kan få konsekvenser för samhälle och enskilda.

I april 2021 införs ett förnyat system för vädervarningar. Varningarna blir konsekvensbaserade och därmed mer relevanta och användbara för samhället. Samverkan mellan SMHI och andra samhällsaktörer är en röd tråd i det förnyade varningssystemet. I dagarna får länsstyrelser och andra organisationer i det svenska krisberedskapssystemet därför en vägledning som ska hjälpa dem att så smått börja förbereda sig.

I det förnyade varningssystemet är varningarna regionalt anpassade.

– En vädersituation leder nödvändigtvis inte till samma varningar över hela landet, eftersom både vädret och påverkan på samhället varierar, förklarar Fredrik Linde, chef för SMHIs prognos- och varningstjänst.

Bättre möjligheter att förbereda

– Syftet med våra vädervarningar är att samhället – alltifrån regioner, länsstyrelser och kommuner till näringsliv och enskilda – ska kunna bygga en bättre krisberedskap. Genom utökade förutsättningar till förberedelser ska de störningar som kan drabba samhället i samband med till exempel ett rejält snöfall kunna hanteras bättre, fortsätter Fredrik Linde.

Vägledning för samverkan

I det förnyade systemet formar SMHI varningarna i samverkan och i samråd med länsstyrelserna. Det är grundprincipen och så det ofta kommer att gå till. Men blir det bråttom, eller om varningen till exempel styrs av internationella tröskelvärden, kan SMHI publicera varningen utan samråd.

– Det kommer att behövas nya checklistor och rutiner hos länsstyrelserna och övriga aktörer som berörs operativt av vädervarningar och därför är vägledningen som vi nu distribuerar ett viktigt underlag. Länsstyrelserna har en nyckelroll i det nya arbetssättet och har även en viktig roll under införandet. Samtidigt vet vi att länsstyrelserna liksom många andra offentliga aktörer just nu har fullt upp med att hantera covid-19-siutaionen, så vi är tydliga med att det verkliga förändringsarbetet kan vänta till i höst, säger Camilla Palmér, huvudprojektledare för införandeprojektet för konsekvensbaserade vädervarningar.

Uppdaterade vädervarningar i SMHIs app och på smhi.se

Parallellt med att informera, utbilda och öva tillsammans med samhällsaktörer pågår planeringen för att informera allmänheten om det förnyade varningssystemet.

– De breda kommunikationsinsatserna ligger först i slutet av 2020 och början av 2021, säger Camilla Palmér.

I informationen till allmänheten kommer vi bland annat att berätta om hur SMHIs varningar är uppdaterade och anpassade till det nya varningssystemet och hur de kommer att presenteras i SMHIs väder-app och på smhi.se. Utvecklingsarbetet är i full gång.

– En viktig skillnad jämfört med nu är att vi lämnar varningsklass 1, 2 och 3 och går över till gul, orange och röd varning. Dessutom kommer det inte att vara fördefinierade varningsdistrikt på varningskartan på smhi.se, istället markerar vakthavande det specifika område som berörs i kartan. Allt för att ge mer detaljerad varningsinformation, berättar Josef Runbäck, ansvarig för SMHIs meteorologiska produkter.

Utbildning och övning

Innan det är dags att gå över till det förnyade varningssystemet behövs både utbildning och övning. SMHI kommer att genomföra utbildningar med nationellt perspektiv för MSB och länsstyrelserna, samt internt på SMHI. Från sommaren 2020 kommer det att finnas utbildnings- och informationsmaterial framtaget för att flera aktörer ska kunna utbilda inom sina egna ansvarsområden. I början av 2021 ska nationella samverkansövningar genomföras runt om i landet.

– Vägledningen som vi skickar ut nu kommer att hjälpa våra samverkansorganisationer, men självklart kommer det att vara nödvändigt att öva praktiskt på konkreta varningssituationer och att utbilda berörda personer på olika nivåer, menar Camilla Palmér.

Utbildningar kommer att ske både genom fysiska träffar och genom webblösningar.

FAKTA - Konsekvensbaserade vädervarningar

I april 2021 inför vi ett förnyat vädervarningssystem där de lokala och regionala konsekvenserna av ett visst väder blir tydliga. Därför utvecklar vi nu en ny metodik och nya arbetssätt i samverkan med flera andra myndigheter och samhällsaktörer. Tillsammans kommer vi att analysera och samverka kring vilken lokal och regional påverkan som vädret förväntas få och ta hänsyn till det i våra varningar. Då får alla berörda bättre förutsättningar att förbereda sig och hantera den aktuella vädersituationen.

Temasida om konsekvensbaserade vädervarningar (på smhi.se)

FAKTA - Nationell vägledning för vädervarningar - Samhällsaktörernas arbete

I ”Nationell vägledning för vädervarning - Samhällsaktörernas arbete” finns ramverket för arbetet med vädervarningar i det förnyade varningssystemet. Vägledningen beskriver roller och ansvar och ska stödja aktörernas anpassning till det förnyade systemet. SMHI ansvarar för vägledningen, men den har tagits fram i samverkan med aktörer från hela det svenska krisberedskapssystemet. Denna första upplaga är anpassad för övergångsperioden.

Om Nationell vägledning för vädervarningar - Samhällsaktörernas arbete (på smhi.se)
Kontakt


AnnaKarin Norberg

Kommunikatör, SMHI

annakarin.norberg@smhi.se

011-495 8695

076-720 1927

Eva-Lena Jonsson

Kommunikationschef, SMHI

eva-lena.jonsson@smhi.se

011-495 83 14

070-815 83 14

För media - vakthavande meteorolog

För kontakt med prognos- och varningstjänsten vid SMHI om aktuellt väder, prognoser och varningar. Följ gärna våra meteorologer på @SMHIvader på Twitter.

011-495 8524 (dygnet runt)

För media - vakthavande hydrolog

För frågor om aktuella flöden i vattendrag kontakta hydrologiska prognos- och varningstjänsten vid SMHI.

011-495 8183 (kontorstid, kl. 8.00 - 17.00)

För media - vakthavande oceanograf

För frågor om aktuella havsvattenstånd längs kusterna kontakta oceanografiska prognos- och varningstjänsten vid SMHI.

011-495 8240 (kontorstid kl. 8.00 - 17.00)