Den 27 mars 2019 besökte sverigedemokraterna Björn Söder och Cassandra Sundin Vilhelmina. Från det mötet har en video spridits från sverigedemokraterna på Facebook där ovanstående personer berättar att de fört samtal med samiska företrädare om hur relationen mellan svenska staten och samerna kan förbättras.

De två samer som sägs företräda det samiska folket är Niklas Sarri och Ronny Svarto. Ronny Svarto är ersättare i Sametingets plenum. Niklas Sarri är blev inte invald i plenum och har inte heller någon annan officiell roll.

Sametingets styrelseordförande Per-Olof Nutti är ytterst förvånad över Sverigedemokraternas påstående att de träffat samiska företrädare.

- Det är skillnad på att träffa samer, som självklart kan berätta om sina egna erfarenheter och företräda sig själva – och att påstå att man företräder hela det samiska folket, säger Per-Olof Nutti.

På samma sätt som den svenska riksdagen företräder det svenska folket så är det Sametingets plenum som företräder det samiska folket. Plenum har i sin tur valt en styrelse som för samtal med Sveriges regering å samernas vägnar. 

Precis som Niklas Sarri själv säger i videon är det samiska samhället mångfacetterat. Därför bör också sverigedemokraterna försäkra sig om att man får en bredare bild av hur det står till. Niklas Sarri och Ronny Svarto kan inte sägas företräda det samiska folket utan har sina egna agendor.

Sametingets styrelseordförande är ytterst förvånad över att SD som riksdagsparti inte försäkrar sig om att föra samtal med personer som har ett demokratiskt mandat att företräda samerna som folk.

 Sametinget är både ett folkvalt organ och en statlig myndighet under regeringen. Det övergripande uppdraget är att bevaka samiska frågor och verka för en levande samisk kultur. De 31 ledamöterna i plenum utses genom allmänna val vart fjärde år. På Sametingets kansli arbetar ett 50-tal tjänstemän. Huvudkansliet finns i Kiruna. Lokalkontor finns i Jokkmokk, Tärnaby och Östersund.


Kontakt


Per-Olof Nutti

Styrelseordförande/ Stivraságadoalli/ President

per-olof.nutti@sametinget.se

0980-780 30

0980-780 27

070-376 31 12