Nu ska Stockholms stad ta fram en ny mobil app som ska ge prognoser för luftföroreningar och pollenhalter. Dålig luftkvalitet drabbar främst barn, äldre och astmatiker och att ge prognoser för luftkvalitet och information om eventuella luftföroreningar är en viktig samhällsservice. Stockholmsluften påverkas av många saker, såsom pollen, trafikföroreningar men även internationella utsläpp.

Den nya appen ska finnas tillgänglig för telefoner, men även som en internettjänst. Tjänsten ska ge aktuell information om stockholmsluften men även prognoser om luftkvaliteten för de närmaste dagarna. Personer med känsliga luftvägar ska med hjälp av informationen kunna anpassa sin medicinering och sina utomhusaktiviteter. Tjänsten skiljer sig från existerande appar då de ofta drar långtgående slutsatser baserat på okontrollerade data och ett fåtal mätplatser.

– Vi vet att många är oroliga för luften i stan och att var tionde stockholmare lider av astma. Vi arbetar med olika åtgärder för att förbättra stockholmsluften, däribland många trafikåtgärder, men vi vill även kunna ge god och lättillgänglig information till stockholmarna, för att exempelvis hjälpa astmatiker, säger Katarina Luhr (MP), miljöborgarråd i Stockholms stad.

Det ska även finnas möjligheter för egendiagnosticering genom att göra en personlig profil baserat på sin egen hälsa och därmed kunna förstå kopplingen mellan luftföroreningar och pollen och egna eventuella besvär.

För mer information, ta del av handlingarna här: http://insynsverige.se/stockholm-miljo/dagordning?date=2018-08-28&cl=1 (ärende 22)

Läs och dela pressmeddelandet på vårt pressrum: http://www.pressmachine.se/pressroom/view/miljopartiet-i-stockholms-stad
Miljöpartiet de gröna i Stockholms stad
Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35  STOCKHOLM
08–508 29 000 (växel)
www.mp.se/stockholm   
www.twitter.com/MP_Sthlms_Stad  
www.instagram.com/mp_sthlms_stad


Kontakt


Elisabeth Ekstrand

Pressekreterare

elisabeth.ekstrand@stockholm.se

076-122 96 02