Efter järnridåns fall tog den västerländska kulturen över i Ryssland. Det ledde till en motreaktion i form av Sovjetisk nostalgi. Motreaktionen kom först från konstnärligt håll, och plockades sedan upp av kommersiella och politiska krafter som spelade på den nationella identiteten.

– Genom att titta på små, små saker i kulturen förstår man utvecklingen som har lett fram till dagens Ryssland, säger Ekaterina Kalinina. Den 3 oktober disputerar hon med sin avhandling ”Mediated Post-Soviet Nostalgia” i ämnet medie- och kommunikationsvetenskap på Södertörns högskola.

Avhandlingen undersöker hur rysk kultur skildrar det gamla Sovjet under åren 1991 till 2012. Genom att studera yttringar i bland annat mode, tv och internet har hon kunnat identifiera ett skifte från starka västerländska influenser över till nostalgi över det forna Sovjet. I avhandlingen beskriver hon även hur den nostalgiska trenden förändras över tid. 

– Redan innan järnridåns fall var det Sovjetiska samhället starkt influerat av västerländsk kultur, men då skedde allt under ytan, säger Ekaterina Kalinina. Exempelvis betalade ungdomar dyra pengar på den svarta marknaden för ett par amerikanska jeans. När järnridån väl föll var plötsligt västerländska produkter och västerländsk kultur tillgängliga överallt. Sovjetisk kultur höll på att försvinna. Det ledde till en våg av Sovjetnostalgi.

Politiken var inte sen att utnyttja de nostalgiska strömningarna. Genom att hylla det gamla samhället ville man bygga en känsla av nationell identitet, patriotism och stolthet. För detta syfte använde man bland annat federala tv-kanaler som sände filmer som glorifierade den gamla ryska armén.

Om disputationen
Ekaterina Kalinina har bedrivit sina doktorandstudier vid forskarskolan BEEGS, Baltic and East European Graduate School, och Institutionen för kultur och lärande, Södertörns högskola. Ämnet är medie- och kommunikationsvetenskap.

Disputationen äger rum den 3 oktober, 13.00, på Södertörns högskola, lokal: MB 503. Opponent är docent Vlad Strukov, University of Leeds. Språket är engelska.

För mer information, kontakta:
Ekaterina Kalinina, ekaterina.kalinina@sh.se, 08-608 50 93, 076-233 77 89
Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.


Kontakt


Jenny Tirén Berg

Kommunikatör

jenny.tiren.berg@sh.se

072-236 05 43

Sophia Nilsson

Forskningskommunikatör

sophia.nilsson@sh.se

08-6084000

0722-101453

Emma Williams

Forskningskommunikatör

emma.williams@sh.se

0722088876