2018 klassades datorspelsberoende som en sjukdom av WHO. På Mottagning för skärmhälsa och spelberoende pågår ett pionjärarbete med att forska fram nya behandlingar i realtid.

I två år har Mottagning för skärmhälsa och spelberoende behandlat patienter med beroende av spel om pengar. Behandlingen, som är cirka åtta veckor lång och bygger på KBT, har varit framgångsrik. En mycket liten del av patienterna behöver ytterligare vårdinsatser efter behandlingstiden. I höstas öppnade mottagningen också upp för patienter med beroende av datorspel. Den diagnosen är så ny att den inte ens hunnit översättas till svenska.

– För datorspelsberoende finns ingen svensk behandlingsmanual och väldigt lite internationell forskning. Därför har vi på mottagningen utvecklat en egen behandlingsmanual som vi kommer utvärdera i olika forskningsprojekt, säger Annika Hofstedt, enhetschef på mottagningen och psykolog i grunden.

I en pågående studie genomförs djupintervjuer med ett antal patienter som sökt hjälp för datorspelsberoende för att kunna beskriva patientgruppen. Nyligen tilldelades forskare vid enheten ett forskningsanslag på en halv miljon kronor från Svenska Spel för en studie där runt 100 patienter kommer lottas till att påbörja behandling direkt, eller att vänta tre till fyra månader. De kommer följas upp noggrant under hela tiden.

– Vi ser att våra insatser har effekt, men kan faktiskt inte med säkerhet säga att det är behandlingen som har betydelse. Kanske söker patienterna hjälp vid en tidpunkt där de själva är motiverade att göra förändringarna och själva kan lösa problemen? Sådant vill vi undersöka. Det ultimata vore förstås att jämföra behandlingen mot placebo, men det är svårt inom psykologi.

Studien kommer ta flera år och har redan väckt intresse på andra beroendemottagningar i Sverige.

– Diagnosen är ny, vi är en ny enhet, patientgruppen är ganska okänd. Som ny mottagning på ett universitetssjukhus har vi i uppdrag att utvärdera och forska på de behandlingar vi provar, och vi har möjlighet att visa vägen för andra. Det känns jättespännande.

 

Fakta: Detta är datorspelsberoende

Världshälsoorganisationen, WHO, kallar diagnosen för gaming disorder. Den svenska översättningen av sjukdomsklassifikationen är inte färdig än, men i sin diagnosbeskrivning pekar WHO främst på tre kriterier:

  • Försämrad kontroll över spelandet. Personen spelar oftare och mer än hen tänkt sig.
  • Spelandet tar över andra intressen och aktiviteter.
  • Personen fortsätter spela trots att det får negativa konsekvenser för till exempel socialt liv, jobb eller utbildning.

En tumregel är att problemen ska ha funnits i ett år för att det ska klassas som ett beroende.

 

Fakta: Mottagning för skärmhälsa och spelberoende

Mottagningen erbjuder hjälp till dig som har ett beroende av spel om pengar, eller har ett problematiskt datorspelande/datorspelsberoende. Det går att söka hjälp hos oss från det året man fyller 16 år. På mottagningens hemsida kan du läsa mer. Där finns också länkar till egenremisser.


Med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har västsvenskarna nära till vår avancerade sjukvård som även efterfrågas nationellt och internationellt. Här bedriver vi världsledande forskning mitt i en internationell och attraktiv lifesciencemiljö. Tillsammans skapar vi hälsa för dig som patient, idag och imorgon.Kontakt


Sahlgrenska Universitetssjukhusets presstjänst

massmedia.su@vgregion.se

031-342 96 00

Anders Goliger

Kommunikationsdirektör

anders.goliger@vgregion.se

031-3421000