Omslag Hållbar vandring med Frälsarkransen Fotograf/Källa: HewiDesign

–Boken Hållbar vandring med Frälsarkransen är tänkt som en kompass för ett mer hållbart liv. Som stöd på vägen rymmer boken betraktelser utifrån Frälsarkransens pärlor, och uppslag för reflektion, bön och handling. En bärande tanke är att människans inre liv och mognad hör ihop med ansvarstagandet för jorden, säger författarna Pär Friberg och Magnus Myrberg om sin nya bok.

Boken är tänkt att användas vid pilgrimsvandring men passar också för läsning, i samtal eller under andakt i andra sammanhang. Den kan användas enskilt och i grupp, läsas från pärm till pärm eller med fokus på enstaka pärlor i kransen.

Upplägget är enkelt. Till varje pärla hör en bön och två betraktelser. Efter varje betraktelse finns frågor och påståenden för fortsatt reflektion och samtal, förslag för handling och bön, och plats för anteckningar.

I slutet av boken presenteras fler uppslag för användning av materialet. Där finns också förslag till ordningar för daglig andakt och mässa, en samling med bibelord, böner och psalmer/sånger samt en referenslista.

Hållbar vandring med Frälsarkransen kommer finnas tillgänglig på Pilgrim´s Walk for Future, som ett bland flera verktyg att användas på vandringen till klimatmötet COP26 i Glasgow i november i år. Författarna Pär Friberg och Magnus Myrberg ser fram emot att boken kommer användas i ett sammanhang som gynnar miljön och en mer hållbar planet.

- Vi är glada att få vara en del av denna manifestation för klimatet. Att vandra tillsammans ger tid för möten, samtal och eftertanke. Förhoppningsvis också ett förnyat engagemang. Vi hoppas att allt fler ska få upp ögonen för hur våra inre liv och hållbar utveckling hör samman.

Pilgrim´s Walk for Future arrangeras av Vadstena Pilgrimscentrum, Linköpings stift i samarbete med Växjö och Lunds stift. Svenska kyrkan har beslutat om en färdplan för klimatet. Pilgrim´s Walk for Future är en del av denna.

 

Produktinformation

Titel: Hållbar vandring med Frälsarkransen  

Författare: Pär Friberg, Magnus Myrberg

Förlag: Verbum AB

Formgivning och illustrationer: Helena Wikström, HewiDesign

ISBN: 978-91-526-3856-9

Pris från: 148 kr per styck

Utgivning: Maj

 

Verbum skapar, distribuerar och marknadsför produkter och tjänster i tryckta och digitala kanaler mot den kyrkliga marknaden. Genom gediget kunnande om församlingarnas behov levererar vi relevant och värdeskapande innehåll. Vår målsättning är att hjälpa församlingarna att stärka sina verksamheter och nå sina mål.
Kontakt


Sofie Kalodimos

Projektledare Frälsarkransen

sofie.kalodimos@verbum.se

0766 77 76 14

Åsa Svedin

Marknadsansvarig

asa.svedin@verbum.se

070 193 82 28