Innovationer och entreprenörer är viktiga för att skapa nya företag och marknader. Varumärkens betydelse för företag kan knappast underskattas. I skärningspunkten mellan entreprenörskap och varumärken finns många intressanta frågor, ändå har forskningen om dem varit separerad. Det råder boken ”Entreprenörskap och varumärken”, med redaktörer från Södertörns högskola och Uppsala universitet, bot på.

Entreprenörskap och varumärken är två sidor av samma mynt - ändå har forskningen kring dessa båda områden levt i olika världar. Boken ”Entreprenörskap och varumärken” vill ändra på detta.

– Utmaningen har varit att få ihop de olika forskningsområdena och perspektiven för att bidra till diskussionen om hur företag bildas och lyckas överleva på längre sikt. Detta är en antologi med bidrag från många olika författare där helheten är större än delarna, säger Mikael Lönnborg, som är bokens redaktör tillsammans med Södertörnforskaren Karin Winroth och Mats Larsson från Uppsala Centre for Business History vid Uppsala universitet.

Innovationer och entreprenörer är nödvändiga faktorer för att skapa nya företag och marknader. Varumärkens betydelse för både producenten och konsumenten kan knappast underskattas.

– Intresset för att vårda varumärken har ökat enormt de senaste 20 åren. De är numera livsviktiga för all konsumtion och all produktion i samhället. Många stora bolag värderar varumärket till 2/3 av börsvärdet, säger Mikael Lönnborg.

I skärningspunkten mellan entreprenörskap och varumärkesarbetet finns många intressanta forskningsfrågor.

Det finns många teoretiska utmaningar i detta forskningsområde. Traditionell ekonomisk teori har problem med att förklara såväl entreprenörer som varumärken. I teorin finns inga entreprenörer som driver produktionsprocessen framåt eller varumärkesstrateger som ser till att varorna säljs. En av bokens viktiga slutsatser är att interaktionen mellan entreprenörer och varumärken kan förklara varför näringslivets utveckling inte alltid följer den ekonomiska teorins förutsägelser.

Boken är i första hand skriven för studenter och har ett pedagogiskt upplägg med både generella analyser och fallbeskrivningar. De bidrag i boken som handlar om entreprenörskapet har oftast fokus på utbudssidan: Hur får in kapital, hur organisera produktionen och hitta nya tekniska lösningar? De som handlar om varumärken fokuserar mer på efterfrågan: Hur skapa lojala kunder och positiva mentala associationer kring en viss vara. Intentionen är emellertid att åskådliggöra att många av dessa frågeställningar borde integreras för att få en bättre uppfattning om sambanden mellan utbud och efterfrågan.

Bakom den nya antologin står forskare från Södertörns högskola i samarbete med Uppsala universitet, Handelshögskolan i Stockholm, Handelshögskolan i Göteborg och BI Norwegian Business School i Oslo. De forskare som bidragit till boken verkar inom skilda akademiska discipliner.

– Det är en poäng att jurister, företagsekonomer, kulturgeografer, ekonomihistoriker och historiker har olika perspektiv på entreprenörskap och varumärken. Samtidigt skulle jag gärna se att fler tog ett mer holistiskt grepp på sina ämnen för att kunna ställa annorlunda frågor som kan ge oss ny kunskap om komplicerade processer. Det skulle också underlätta kommunikationen och framtida samarbeten mellan olika ämnesdiscipliner, säger Mikael Lönnborg.

Kontakt

Mikael Lönnborg, docent i ekonomisk historia vid Södertörns högskola: mikael.lonnborg@sh.se, 608 4398 eller 0706025619.

Karin Winroth, docent i företagsekonomi vid Södertörns högskola: karin.winroth@sh.se eller 608 4504Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.


Kontakt


Jenny Tirén Berg

Kommunikatör

jenny.tiren.berg@sh.se

072-236 05 43

Sophia Nilsson

Forskningskommunikatör

sophia.nilsson@sh.se

08-6084000

0722-101453

Emma Williams

Forskningskommunikatör

emma.williams@sh.se

0722088876