Omslag: All din nåd är öppen famn, Psalmernas sjungna teologier Fotograf/Källa: Susanne Wigorts Yngvesson

I boken All din nåd är öppen famn - Psalmernas sjungna teologier går ­­­författaren Susanne Wigorts Yngvesson på djupet och analyserar ett urval psalmer ur olika perspektiv. Hon kikar även närmare på prästers och kyrkomusikers förhållande till psalm och användningen av psalmer vid några av livets skeden.

–Något jag har upptäckt i arbetet med boken är hur angelägna psalmer är för alla möjliga sorters människor. De går rakt in i hjärtat genom text och musik. Den undersökning som Verbum och jag gjorde visar att det finns en stor spridning av personliga favoriter och några klassiker som sjungs långt mer än andra. Samtidigt är den teologiska rikedomen nästan oändlig, säger Susanne Wigorts Yngvesson - som också bidrar med en metod för psalmsångarens egen fördjupning.

All din nåd är öppen famn, Psalmernas sjungna teologier visar Susanne Wigorts Yngvesson att psalmer öppnar nya världar. Bilder, symboler och berättelser speglar människors tro och föreställningar under hundratals år. I Den svenska psalmboken finns både Gud och Satan i texterna och psalmboken i sin helhet representerar livets alla dimensioner.

Utifrån ett urval av psalmer undersöker författaren de teologiska bildspråken och vrider på perspektiven för att visa texternas skiftande dimensioner. Hon analyserar också teologin i de psalmer som sjungs mest vid dop, vigsel och begravning.

I boken presenteras också en undersökning av prästers och kyrkomusikers förhållande till psalm. Vilka är särskilt angelägna och varför? Vilka psalmer är dolda skatter och vilken skulle man föredra om man bara fick välja en? 

Susanne Wigorts Yngvesson är professor i etik vid Enskilda Högskolan Stockholm. Hon skriver psalmer, undervisar om psalm och är ledamot i Anders Frostensons stiftelse Psalm och sång.

Läs mer om boken på verbum.se 

Läs mer i artikeln I sjungen teologi har gudsbilden förändrats i Kyrkans tidning 19 september 2019. 

Fakta

Titel: All din nåd är öppen famn, Psalmernas sjungna teologier

Text: Susanne Wigorts Yngvesson

Förlag: Verbum AB

Omslag: Maria Mannberg

Omslagsbild: Träsnitt av Albrecht Dürer

ISBN: 978-91-526-37999

Pris: Från 249 kr

Verbum skapar, distribuerar och marknadsför produkter och tjänster i tryckta och digitala kanaler mot den kyrkliga marknaden. Genom gediget kunnande om församlingarnas behov levererar vi relevant och värdeskapande innehåll. Vår målsättning är att hjälpa församlingarna att stärka sina verksamheter och nå sina mål.
Kontakt


Sofie Kalodimos

Marknadsansvarig Bok

sofie.kalodimos@verbum.se

0766 77 76 14

Åsa Svedin

Marknadsansvarig

asa.svedin@verbum.se

070 193 82 28