Vad gör vi egentligen när vi tänker? Gör vi det främst med begrepp eller med bilder?  Filosofin definieras ofta som ett begreppsligt vetande och skiljs därmed från konstens bildvärld. Samtidigt förenas konstnären och filosofen i ansatsen att närma sig verkligenheten genom att fjärma sig från den.

I boken ”Att tänka i skisser” är Marcia Sá Cavalcante Schuback ute efter det filosofiska tänkandets rörelser. Skisser förstås här som formande rörelser snarare än som förberedelse till en form eller som en ofullbordad form.

I en rad essäer vidgas utrymmet mellan bildens fiktioner och begreppens abstraktioner. Marcia Sá Cavalcante Schuback vänder blicken mot det område som finns mellan filosofin och konsten – mellan begreppet och bilden. I detta mellanläge finns rörelsen. Boken är således en undersökning, inte om en form utan om rörelsen mot en form, där ”form” kan stå för ett begrepp, en tanke eller en bild.

Det finns en lång tradition i filosofin att tänka i former. Begrepp förenar olika föreställningar i en enhet, som kan bli en generalisering och vi ser det som en bild. Essäerna i boken utforskar och uppvärderar det tänkande som inte utgår från det redan färdigtänkta, utan som i stället är en ständig tanketillkomst.

- I stället för att bli fixerade i de begrepp vi har vill jag fånga det ”kommande till” - själva sökandet mot - en form som jag kallar mellantydighet, säger Marcia Sá Cavalcante Schuback.

Hon tar i sin bok upp vissa grundtankar kring filosofiska begrepp. Hur hör till exempel bild och tolkning till varandra? Här uppstår i boken ett möte mellan filosofer och konstnärer, när Marcia Sá Cavalcante Schuback beskriver såväl filosofer som Kant, Husserl och Heidegger som konstnärer som van Gogh och Rembrandt och sätter dem i dialog med varandra. Bildkonsten, som också är en konst för att söka former, har något att lära filosofin menar hon.

- Abstraktionen i bildkonst kan kopplas till tänkandets abstraktioner. Bildkonsten kanske kan förtydliga de paradoxer i livet och i den mänskliga tillvaron på ett sätt som det rationella språket inte kan, säger Marcia Sá Cavalcante Schuback.

Marcia Sá Cavalcante Schuback är professor i filosofi vid Södertörns högskola. Hon har tidigare undervisat i filosofi vid Universidade Federal do Rio de Janeiro, översatt bland annat Martin Heideggers Sein und Zeit till portugisiska och skrivit flera böcker, senast på svenska Lovtal till intet.

Att tänka i skisser är utgiven på Glänta produktion.

Kontakt: Marcia Sa Cavalcante Schuback, marcia.cavalcante@sh.se, tel: 070-732 75 68Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.


Kontakt


Jenny Tirén Berg

Kommunikatör

jenny.tiren.berg@sh.se

072-236 05 43

Sophia Nilsson

Forskningskommunikatör

sophia.nilsson@sh.se

08-6084000

0722-101453

Emma Williams

Forskningskommunikatör

emma.williams@sh.se

0722088876