"Varför forskar nästan inga svenska teologer på sambandet mellan vetenskap och religion? Hur kan Kyrkans folk skriva lärda böcker om så kallad skapelseteologi utan att ens nudda vid den moderna kosmologin, biologin och hjärnforskningen?", skriver författaren, biologen och teknologie hedersdoktorn Stefan Edman i Mot alla odds? När hjärnan tvivlar men hjärtat vill tro. En bok om gudstro, tvivel och vetenskap.

Är det rimligt att hålla fast vid tanken på Gud – i en modern värld där vetenskap och teknik triumferar? Och där religion för många blivit sinnebilden för vidskepelse, ofrihet och extremism? I Mot alla odds? belyser Stefan Edman, personligt och stödd på ny forskning, några av vår tids svåraste frågor som berör vår gudstro. Går det ens att ha en tro i ljuset av naturvetenskapen och evolutionen? Och i skuggan av det religiösa våldet i historia och nutid?

I sex personliga essäer blickar Edman mot vetenskap och idéhistoria. Han landar i att tro djupast sett måste få handla om att mogna till kärlek och ansvar för medmänniskan och jorden. 

Stefan Edman är biolog, teknologie hedersdoktor och en av Sveriges främsta natur- och miljöskribenter med ett fyrtiotal uppmärksammade böcker, till exempel Jordens sång, Förundran, Världens chans, Planeten Havet och, tillsammans med Martin Lönnebo, Jordens och själens överlevnad. Stefan har, bland annat, fått Harry Martinssons jubileumspris samt kungamedalj för sitt miljöarbete.

Titel: Mot alla odds? När hjärnan tvivlar men hjärtat vill tro
Författare: Stefan Edman
Omslag: Maggan Brisell 
ISBN: 978-91-526-3697-8 
Utgivning: 11 september 2017
Pris: Från 199 kr/st

Sofie Kalodimos
Pressansvarig
0766 77 76 14
sofie.kalodimos@verbum.seLedande utgivare av teologisk litteratur och livsfrågelitteratur


Kontakt


Sofie Kalodimos

Marknadsansvarig Bok

sofie.kalodimos@verbum.se

0766 77 76 14

Åsa Svedin

Marknadsansvarig Bok, Gudstjänst & teologi, konfirmandmaterial

asa.svedin@verbum.se

070 193 82 28