I dagarna utkommer en ny bok om kvinnlig könsstympning som bygger på kvinnors verkliga berättelser. Bita Eshraghi, specialistläkare på Amelmottagningen har bidragit med medicinska fakta och råd om hur personalen kan bemöta kvinnorna som söker kontakt med hälso- och sjukvården.

I boken Kvinnlig könsstympning möter vi kvinnor med egna erfarenheter av könsstympning och människor som arbetar för att uppmärksamma och sprida kunskap om och förebygga att sedvänjan fortsätter.

Vi är väldigt glada över att ha stöttat skapandet av en bok där läsaren får möta frågan om könsstympning på ett annorlunda sätt. Boken kommer att bidra till en djupare förståelse om ämnet genom att läsaren får ta del av både fakta men också personliga berättelser, säger Bita Eshraghi, gynekolog och medicinskt ansvarig för Amelmottagningen på Sös. En av de utmaningar vi möter i vårt arbete mot könsstympning är att vården och andra yrkesverksamma fortfarande saknar kunskap om könsstympning. Dessutom finns det en rädsla och ovilja att ställa frågan. Därför är det viktigt att fortsätta arbetet med att sprida kunskap till de som i sitt arbete möter flickor och kvinnor med erfarenhet av könsstympning, säger Bita Eshraghi.

Boken riktar sig till alla de professioner som möter kvinnor som har erfarenhet av könsstympning, till exempel inom mödra- och barnhälsovård, skola och elevhälsa, ungdomsmottagning och annan ungdomsverksamhet samt socialtjänst. Den har producerats av bildjournalisten och tidigare barnmorskan Elisabeth Ubbe.

 

Fakta

I Sverige finns omkring 38 000 flickor och kvinnor med erfarenhet av könsstympning. Erfarenheter av könsstympning och av hedersrelaterat våld och förtryck påverkar både den fysiska, den psykiska och den sexuella hälsan. Samtidigt undviker många flickor och kvinnor att söka vård i rädsla för sjukvårdspersonals bemötande eller okunskap. 

Amelmottagningen på Södersjukhuset är landets enda specialistmottagning för könsstympade kvinnor. 

Amel-projeketet, som startade 2017, har som syfte att utbilda och informera yrkesverksamma om könsstympning. Förra året utbildades över 2000 personer i frågan. 

 

Vill du veta mer?

Kontakta Petra Sjunnesson, projektledare AMEL-projektet , tfn: 072- 599 35 26, e-post: petra.sjunnesson@sll.se eller amelmottagningen.sodersjukhuset@sll.se.


Södersjukhuset är ett akutsjukhus genom hela livet. Akutsjukvården är vår kärnverksamhet och utgör, tillsammans med de stora folksjukdomarna, vår specialitet. Vi har också en av landets största förlossningskliniker och här föds över 7000 barn varje år. För oss är det viktigt att kombinera det stora sjukhusets möjligheter med den nära patientkontakten och se till att leva upp till våra ledord: ”för patienten - med patienten”.


Kontakt


Presstjänsten Södersjukhuset

press.sodersjukhuset@sll.se

070-4841076

Sofia Sjöman Waas

Presschef

sofia.sjoman-waas@sll.se

08-616 10 00

070-484 10 76 (Öppet alla dagar kl. 08.00 - 20.00)