Konjunkturinstitutet har rekryterat Fredrik Johansson Tormod som ny chef för Konjunkturbarometern.

Fredrik Johansson Tormod kommer närmast från Inspektionen för socialförsäkringen, där han arbetat som utredare och projektledare. Dessförinnan arbetade han på Arbetsförmedlingen som utredare. Fredrik Johansson Tormod är fil dr i nationalekonomi från Uppsala universitet. Hans första dag på Konjunkturinstitutet var den 12 februari.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:

Fredrik Johansson Tormod, chef för Konjunkturbarometern, 08-453 59 70
Sarah Hegardt Grant, informationschef, 08-453 59 11


Konjunkturinstitutet tar fram prognoser som används som beslutsunderlag för den ekonomiska politiken i Sverige. Vi analyserar den ekonomiska utvecklingen både i Sverige och internationellt och bedriver forskning med anknytning till detta. Institutet, som grundades 1937, är en statlig myndighet under Finansdepartementet. I likhet med andra myndigheter har KI en självständig ställning. Vårt analysarbete och forskning bedrivs utan politisk hänsyn. Vi är cirka 60 anställda.


Kontakt


Sarah Hegardt Grant

informationschef

sarah.grant@konj.se

08-453 59 11