Augusti brukar betyda modevecka med kollektioner som skapar köpsug efter nyproducerade plagg. Men i år ställs modeveckan in och 2019 präglas istället av ett tydligt trendskifte där intresset för att handla kläder second hand, pådrivet av klimatångest över överfulla garderober, nu slagit igenom i de breda lagren. I en färsk undersökning från Demoskop svarar hälften av svenskarna att de inte använder stora delar av sin garderob, men en betydande andel har dåligt samvete över detta och ser över sin konsumtion.

Vi svenskar fortsätter fylla våra garderober med kläder och skor som vi inte behöver. En färsk undersökning från Demoskop, gjord på uppdrag av Tradera och Avfall Sverige visar att nästan hälften av svenskarna (46 procent)sällan eller aldrig använder minst hälften av de plagg som fyller deras garderober. En femtedel av de kvinnor som svarade i undersökningen säger även att de köper kläder eller skor som de egentligen inte har ett behov av – varje månad. 

Men beteendemönstret håller på att förändras. När samma fråga ställdes för ett år sedan svarade 52 procent av kvinnorna att de handlar plagg som de inte behöver. För 20 procent av kvinnorna är anledningen till att man gör sig av med ett plagg att det inte används tillräckligt ofta.

- Den onödiga klädkonsumtionen är oroväckande av flera skäl. Förutom en tunnare plånbok innebär det stor miljöpåverkan. Det krävs stora resurser att producera textilier så det faktum att intresset för onödig spontanshopping har minskat är en bra nyhet, säger Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef Avfall Sverige. 

Dåligt garderobssamvete ger färre nyköp 

De överfulla garderoberna ger både tilltagande ångest och dåligt samvete. 46 procent av de svarande kvinnorna känner dåligt samvete över sina överfyllda garderober och av unga mellan 18 – 39 år svarar en tredjedel att de får klimatångest av att köpa nyproducerade plagg. Den känslan har nu slagit igenom även i konsumtionsmönstren. 20 procent av de tillfrågade kvinnorna anger nu att de handlar fler secondhandplagg i år i jämförelse med förra året och 45 procent i samma grupp svarar att de ändrat sin konsumtion och handlar färre nyproducerade plagg. 

- På Tradera märks det ökade trycket tydligt. Under 2018 såldes det begagnade kläder och skor för nästan 350 miljoner på Tradera. Hittills i år har klädförsäljningen vuxit med hela 17 procent hos oss. Det finns en växande ovilja att bara köpa nytt, nytt, nytt hela tiden. Årets julklapp 2018 blev det begagnade plagget – jag tror att vi befinner oss i ett paradigmskifte där second hand håller på att bli mainstream, säger Sofia Hagelin, presschef Tradera. 

För mer information, vänligen kontakta:
Sofia Hagelin, Presschef Tradera 
070 – 887 76 95
shagelin@paypal.com

Anna-Carin Gripwall, Kommunikationschef Avfall Sverige
070 – 662 61 28
acg@avfallsverige.se

Om Tradera 
Tradera.com är en av Nordens största marknadsplatser med fler än 16 miljoner besök i månaden. Med ett brett utbud av begagnat och nytt finns ca 2 miljoner saker till salu. Allt från barnkläder, heminredning och hemelektronik till samlarsaker och trädgård. 

Om Avfall Sverige
Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår, att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning. 
Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.


Kontakt


Anna-Carin Gripwall

Kommunikationschef

acg@avfallsverige.se

070-6626128

Tony Clark

VD

tony.clark@avfallsverige.se

040-35 66 05

0722-45 22 20