I takt med att allt fler patienter med covid-19 tillfrisknar från intensivvården ökar behovet av platser för eftervård. På Östra sjukhuset har en ny avdelning öppnats för de patienter som behöver fortsatt vård, träning och rehabilitering efter att ha varit allvarligt sjuka i covid-19. 

– Patienter med covid-19 som varit nedsövda och legat i respirator har ofta ett långvarigt behov av inneliggande eftervård och rehabilitering. Det är för att möta detta vårdbehov effektivt och med hög kvalitet som vi nu öppnar en särskild eftervårdsavdelning, säger Maria Taranger, verksamhetschef för Medicin, geriatrik och akutmottagning Östra på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Den nya avdelningen, som tillhör medicinkliniken på Östra sjukhuset, öppnade redan förra veckan nio vårdplatser och planerar att dubblera antalet till arton vårdplatser under denna vecka. Här vårdas patienter som har varit svårt sjuka i covid-19 och som har försämrad funktionsnivå jämfört med tidigare.

–  Vi har öppnat den nya avdelningen på rekordtid med hjälp av chefer och medarbetare från flera olika verksamheter på sjukhuset. Det är fantastiskt att se hur vi tillsammans lyckas utveckla vården för en helt ny patientgrupp som ingen kände till för några månader sedan. Tidigare har vi utökat kapaciteten för intensivvård men nu är det också stort fokus på att utveckla eftervården.

På avdelningen arbetar flera olika specialister i tvärprofessionella team - fysioterapeuter, arbetsterapeuter, sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, dietister och receptarie. Bemanningen när det gäller sjuksköterskor är något lägre än på vanlig samtidigt som bemanningen av fysioterapeuter och arbetsterapeuter är tätare.

– Vi optimerar bemanningen för just den här typen av patienter och deras behov. De patienter som kan flytta hit måste vara tillräckligt stabila medicinskt och ha ett behov av omvårdnad, rehabilitering och träning. Det underlättar rehabiliteringen att de kan röra sig fritt på avdelningen.

Genom att samla smittfria på en vårdavdelning kan man också öka sjukhusets kapacitet och använda personalresurserna på bästa sätt.

– Eftersom patienterna på avdelningen är smittfria kan vi bemanna avdelningen med personal som av olika skäl inte kan arbeta på en avdelning med smittsamma patienter med covid-19. På så sätt frigör vi resurser både på de avdelningar som vårdar smittsamma patienter med covid-19 och våra vanliga vårdavdelningar.

Om du har frågor eller vill ha mer information hör av dig till sjukhusets presstjänst på 031-342 96 00 eller massmedia.su@vgregion.seKontakt


Sahlgrenska Universitetssjukhusets presstjänst

massmedia.su@vgregion.se

031-342 96 00

Anne-Charlotte Horgby

Kommunikationschef

anne-charlotte.horgby@vgregion.se

031-3421000

Anders Goliger

Kommunikationsdirektör

anders.goliger@vgregion.se

031-3421000