Niclas Månsson, professor i allmän pedagogik Fotograf/Källa: Emma Williams/Södertörns högskola

I en ny studie försöker forskare från Södertörns högskola och Stockholms universitet svara på frågan vad som egentligen krävs för att en elev ska få höga betyg. Slutsatserna som forskarna hittills kommit fram till är att det finns tre faktorer som måste samspela för att en elev ska lyckas i skolan: Stöd hemma, kompisar som pluggar tillsammans och lärare som engagerar sig.

Tidigare forskning visar att hemmets utbildningsbakgrund och socioekonomiska miljö kan knytas till framgång i skolan. Men resultaten som hittills kommit fram visar att det är samma framgångsfaktorer för elever med både låg och hög utbildningsbakgrund.  

– Det som förvånade mig var att det var så lika mellan de två grupperna oavsett om man har migrerat eller är född i Sverige eller kommer från studievana eller studieovana hem, säger Niclas Månsson, professor i pedagogik vid Södertörns högskola, som arbetar med studien tillsammans med två forskare från Stockholms universitet.  

Till att börja med tittade forskargruppen på hur de framgångsrika eleverna förhåller sig till materiellt stöd, alltså tillgång till saker som datorer, bibliotek och läxhjälp i hemmet eller skolan. Det visade sig att de tillfrågade eleverna mycket sällan använder sig av dessa hjälpmedel. Istället använder de sina nätverk i form av familj och studiekamrater. Eleverna pluggar ihop i grupper eller par, tillsammans med andra elever som har samma ambitioner som de själva. 

– Det är mycket givande och tagande, lite som en affärsöverenskommelse, där man parar ihop sig med personer som är duktiga i ämnen där man själv är svagare. En elev som vi intervjuade sa att ”om du är den smartaste tjejen i rummet så är du i fel rum”, säger Niclas Månsson. 

Stöd från hemmet visade sig också vara mycket viktig faktor för att lyckas i skolan, men det innebär inte nödvändigtvis att föräldrarna kan hjälpa till med läxor, utan snarare att de ser utbildningen som viktig och uppmuntrar sitt barn att ta skolarbetet på allvar. I studiens inledningsfas fick eleverna peka ut vem som varit den viktigaste personen för deras framgång i skolan, och nästan alla svarade mamman. 

– Lärarna spelade helt klart en mindre roll än vad vi hade väntat oss, och framför allt verkar de vara viktiga som ett känslomässigt stöd. Elever från hem med låg utbildningsvana är dock mer aktiva i att använda läraren som en resurs för deras lärande, än gruppen från hem med god studievana, säger Niclas Månsson. 

Slutsatserna som forskarna hittills kommit fram till är alltså att det finns tre faktorer som måste samspela för att en elev ska lyckas i skolan: Ett hem med anhöriga som stöttar och uppmuntrar, kompisar som pluggar tillsammans och sporrar varandra samt lärare som engagerar sig och vågar bli personliga. 

Studien har genomförts genom intervjuer med 54 elever som går andra året på gymnasieskolor i Stockholm, Västerås, Eskilstuna och Linköping. Eleverna som valts ut har betyget A eller B i något av grundämnena – alltså matematik, engelska och svenska/svenska som andraspråk. 

Mer information: Niclas Månsson, Södertörns högskola. E-post: niclas.mansson@sh.se. Mobil: 076-3151097.

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.Kontakt


Jenny Tirén Berg

Kommunikatör

jenny.tiren.berg@sh.se

072-236 05 43

Sophia Nilsson

Forskningskommunikatör

sophia.nilsson@sh.se

08-6084000

0722-101453

Emma Williams

Forskningskommunikatör

emma.williams@sh.se

0722088876