Skapande liv – en fristadsantologi

I antologin Skapande liv medverkar tio författare som alla är eller har varit fristadskonstnärer i Sverige. Fredagen den 24 september är det boksläpp på Biblioteksscenen under Bokmässan. Boken är ett nytt verktyg för att lyfta frågor kring fristäder, yttrandefrihet och demokrati, och sätter också ljus på konstnärerna och deras arbete. Redaktör är Johanna Lindström, fristadskoordinator på Förvaltningen för kulturutveckling i Västra Götalandsregionen.

Yttrandefriheten utmanas ständigt och många författare, journalister och konstnärer runt om i världen utsätts för diskriminering och förföljelse vilket begränsar deras möjlighet att arbeta. Sedan 2014 är Västra Götalandsregionen en fristadsregion. Det innebär ett starkt ställningstagande för demokrati och yttrandefrihet, och också att hotade konstnärer runt om i världen kan få en fristad i regionen. På Förvaltningen för kulturutveckling jobbar fristadskoordinator Johanna Lindström som är redaktör för antologin som nu släpps.

– Sommaren 2020 gjorde vi en utlysning för nuvarande och tidigare fristadskonstnärer som ville bli publicerade och möta en ny publik i Sverige genom att bidra med texter. Vi fick in material från en bred grupp konstnärer, där vi bland annat hittar journalister, poeter och dokumentärfilmare.

Texterna varierar från poesi och prosa till dagbok och reportage. Originalen är skrivna på en rad olika språk. I antologin återges de både på svenska och på originalspråket. Konstnärerna blir också intervjuade och porträtterade av Ylva Bowes.

Med antologin vill Johanna Lindström dels lyfta fristadsfrågan och vikten av yttrandefrihet och demokrati. Dels vill hon synliggöra fristadskonstnärerna.

– En bok och ett boksläpp är någonting konkret att samlas kring. Vi hoppas att antologin kommer att vara aktuell och användbar under lång tid. Både för de medverkande konstnärerna, men också som verktyg för att medvetandegöra att kulturarbetare är hotade på många platser i världen, och för att prata om yttrandefrihet, till exempel inom skola och utbildning.

Antologin ges ut i samarbete med Bokförlaget Korpen och med stöd från Statens kulturråd. Under boksläppet fredagen den 24 september kl 16.30 samtalar bokförläggare David Karlsson med två av fristadskonstnärerna, Dareen Tatour och Ali Alibrahim. Samtalet sker på svenska och engelska och några dikter kommer att läsas upp både på arabiska och i svensk översättning.

Läs mer om boksläppet den 24 september här...

Läs mer om fristadsarbetet i Västra Götaland här...

Kontakt
Johanna Lindström
Mobil: 076 - 324 27 71
johanna.lindstrom@vgregion.se

 


Om Förvaltningen för kulturutveckling

I Västra Götalandsregionens Förvaltning för kulturutveckling samlas kompetens inom olika konstformer, natur- och kulturarv, drift av museer och besöksmål samt kulturella horisontella perspektiv såsom hållbarhet, tillgänglighet och barn och unga. Förvaltningen bildades 1 januari 2020 och är en sammanslagning av de tidigare förvaltningarna Kultur i Väst och Västarvet. Läs mer på vgregion.se/kulturutveckling


Kontakt


Ida Northfell

Kommunikationschef

ida.northfell@vgregion.se

070-842 15 38

Anna Härdig

Kommunikatör

anna.hardig@vgregion.se

072-213 03 69

Zara Tellander

Kommunikatör

zara.tellander@vgregion.se

070-021 18 23

Marina Andersson

Kommunikatör

marina.ev.andersson@vgregion

070-085 29 00

Malin Strandlund

Kommunikatör

malin.strandlund@vgregion.se

072-175 53 35

Camilla Lindberg

Kommunikatör

camilla.p.lindberg@vgregion.se

072 038 74 45