Efter indikationer om att det ska ha förekommit fusk från entreprenörernas sida med snöröjningen och halkbekämpningen i Stockholm stad så har en ny extern revision tillsatts, där alla kontrakt inom snöröjning och halkbekämpning kommer att granskas. ”Skattepengar ska gå till de ändamål de avsatts för, uppgifter om eventuellt fusk är upprörande” säger Stockholms trafikborgarråd Daniel Helldén (MP).

 – Om de indikationer vi fått nu stämmer, bland annat genom SVTs granskning, så är det upprörande. Vi visste att det har slarvats med sandningen, men dessa uppgifter indikerar att det skulle ha förekommit systematiskt fusk från entreprenörernas sida vilket är graverande om det skulle visa sig att det stämmer, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd

Sedan tidigare har Stockholms stad meddelat att det kommer bli aktuellt med viten i vissa fall där snöröjningen och halkbekämpningen inte fungerat. Sedan SVTs uppgifter kom Trafikkontoret till handa så har en särskild revision av alla avtal inom snöröjningen gjorts.

– Vi har tillsatt en särskilt revision för att få en ordentlig genomlysning av snöröjningen efter att det kommit indikationer om att det skett fusk inom delar av snöröjningen. Det är viktigt att vi går till botten med vad som hänt. Stockholmarnas skattepengar ska användas till det de är avsedda för och det är viktigt att snöröjningen och halkbekämpningen fungerar i hela staden, för alla stockholmare, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd.

 

Fakta om snöröjning

  • Trafikkontorets uppföljning av snöröjning och sandning har visat att det finns entreprenörer som inte fullföljt sitt uppdrag fullt ut under årets snöröjning. I vissa fall gällande halkbekämpningen kommer det att vara aktuellt med utebliven ersättning, och i vissa fall är det aktuellt att staden ger vite. När stockholmarna inte fått den service vi gemensamt betalar för är det självklart att staden måste agera.
  • Nu har Stockholms stads Trafikkontor även tillsatt en särskilt extern revision för att granska kontrakten inom snöröjningen och gå till botten med uppgifter som indikerar att det skulle ha förekommit fusk.
  • I den grönblåa budgeten för 2019 läggs fem miljoner kronor på ett försök med sopsaltning på gångbanor och trottoarer. Försöket genomförs i delar av Vasastan. För att kunna införa sopsaltning på trottoarer och gångbanor krävs nya metoder och längre försök för att vi ska veta hur en förhöjd standard bäst kan utföras, för att klara olika beläggningar och hinder som olika typer av gatumöbleringar, stolpar och lösa föremål. Sopsaltning av gångbanor och trottoarer kommer att genomföras i större skala nästa vinter om det nu pågående arbetet faller väl ut.
  • I nya upphandlingar av snöröjning har gående prioriterats upp. Dessa upphandlingar träder i kraft september 2019 för Hägersten-Liljeholmen, Bromma, Skärholmen och Älvsjö och en sådan upphandling trädde i kraft redan för årets säsong avseende Enskede-Årsta-Vantör.
  • Den upphandling som nu pågår för innerstaden, Hässelby-Vällingby och Järva kommer både innebära att snöröjningen i ytterstaden likställs med den i innerstaden samt att gående prioriteras upp. Dessa nya kontrakt kommer att träda i kraft september 2020.

     

Läs och dela pressmeddelandet på vårt pressrum: http://www.pressmachine.se/pressroom/view/miljopartiet-i-stockholms-stad
Miljöpartiet de gröna i Stockholms stad
Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35  STOCKHOLM
08–508 29 000 (växel)
www.mp.se/stockholm   
www.twitter.com/MP_Sthlms_Stad  
www.instagram.com/mp_sthlms_stadKontakt


Christian Valtersson

Pressekreterare Daniel Helldén

christian.valtersson@stockholm.se

076-122 96 25

Elisabeth Ekstrand

Pressekreterare Katarina Luhr

elisabeth.ekstrand@stockholm.se

076-122 96 02