Nästan 2000 män i Västerbotten och Norrbotten annonserar öppet på internet om att de vill köpa sexuella tjänster, visar länsstyrelsernas kartläggning. Efterfrågan är nästan tio gånger större än antalet annonser där sexuella tjänster erbjuds.

Kartläggningen visar att det framförallt är unga kvinnor hemmahörande i Västerbotten och Norrbotten som är utsatta i prostitution. På de så kallade sugardejtingsidorna är de utsatta yngre än på traditionella så kallade eskortsidor.

Syftet med kartläggningen är att få en bild av omfattningen och karaktären på efterfrågan på sexuella tjänster samt av prostitutionen i Norrbotten och Västerbotten. Kartläggningen är tänkt att kunna fungera som ett kunskapsunderlag för ansvariga myndigheter för att kunna planera och genomföra ett effektivt arbete mot prostitution. Kartläggningen visar bland annat på behovet av att arbeta med förebyggande och riktade insatser till de som är utsatta.

- Vi behöver jobba med att förändra synen på kvinnors kroppar som köp- och säljbara för att minska efterfrågan på sexuella tjänster. Och vi behöver jobba tillsammans för ett jämställt samhälle fritt från våld inklusive fritt från prostitution och människohandel för sexuella ändamål, säger Sara Moberg, utvecklingsledare Mäns våld mot kvinnor på Länsstyrelsen Västerbotten. 
 

För mer information, kontakta:

Sara Moberg
Utvecklingsledare Mäns våld mot kvinnor
sara.moberg@lansstyrelsen.se
010-225 43 25Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövding Helene Hellmark Knutsson är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Målet är en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad samt ett gott liv för invånarna. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.


Kontakt


Jörgen Boman

Kommunikationschef och presskontakt

jorgen.boman@lansstyrelsen.se

070-669 00 10

070-669 00 10

Emma Johansson

Kommunikatör Naturvårdsenheten

emma.e.johansson@lansstyrelsen.se

072-223 15 04