Klimatscenariotjänst nov 2021 Fotograf/Källa: SMHI

Just nu pågår en snabb klimatförändring som huvudsakligen beror på att vi människor genom våra aktiviteter släpper ut koldioxid och andra växthusgaser. I SMHIs nya klimatscenariotjänst kan du lära dig mer om framtidens klimat och dess effekter i Sverige.

Utvecklingen har genomförts med stort fokus på dig som användare. Det innebär att oavsett om du söker information som privatperson eller som yrkesverksam, till exempel som handläggare på en myndighet eller som konsult inom näringslivet, kan hitta relevant klimatformation inom både meteorologi och hydrologi. Efter årsskiftet tillkommer även indikatorer för oceanografi.

Den nya tjänsten ger beslutsfattare, vidareförmedlare och allmänhet tillgång till tydlig och relevant information som underlag för sina beslut. När personer inom alla delar av samhället förstår hur klimatet kan förändras i framtiden blir det enklare att bidra till både utsläppsminskningar och klimatanpassning. 

En enkel och en fördjupad klimatscenariotjänst

Scenariotjänstens inledning består av basfakta om klimat, inklusive korta och förklarande filmer. Därefter kan du som användare välja mellan en enkel och en fördjupad version av tjänsten. Det finns en omfattande lista av indikatorer inom meteorologi och hydrologi för olika årstider och geografiska områden samt både absoluta värden och värden som visar förändring. 

Den enkla tjänsten visar framtidsscenarier på länsnivå i Sverige. Som användare kan du prova dig fram mellan de olika länen och se resultatet i form av lufttemperatur och nederbörd. Du kan välja mellan tre olika tidsperioder och tre olika utsläppsscenarier. Under kartbilderna får du även information i textform.

Även den fördjupade tjänsten innehåller tre olika tidsperioder och tre olika utsläppsscenarier. Här kan du som användare välja helår eller månad och olika geografiska områden. Ett stort antal klimatindikatorer inom meteorologi och hydrologi ingår, och du har också möjlighet att ladda ner information. Du ser dessutom hur robusta resultaten är. 

Klimatforskningen utvecklas ständigt

Det nya underlaget baseras på fler klimatmodeller än SMHIs tidigare klimatscenariotjänst, vilket ger en bättre uppskattning av spridning och osäkerhet i resultaten. Det inkluderar också scenario RCP2,6 vilket ger en uppskattning av betydelsen av olika utsläppsbanor. Underlaget baseras på klimatmodeller med horisontell upplösning på 12,5 km jämfört med tidigare 50 km, vilket ger mer detaljer och en bättre beskrivning av de klimatologiska processerna. 

Målsättningen är att presentera mycket omfattande och vetenskaplig information på ett sådant sätt att olika användare verkligen kan ha nytta av den.

– Tjänsten är utformad för att kunna  fungera som övergripande beslutsunderlag och vilar på vetenskaplig grund, men användaren behöver inte ha kunskap om alla detaljer och förstå all bakgrundsinformation för att kunna ta till sig informationen, säger Lena Lindström som är produktägare för klimattjänster vid SMHI.

Vetenskaplig grund

Den vetenskapliga grunden länkar tydligt mot internationellt samarbete inom klimatforskningen. För dig som är mycket intresserad finns omfattande faktabakgrunder under rubrikerna ”Om scenariotjänsten”.

Tillgängliggöra klimatforskning

Den nya scenariotjänsten är visuellt tilltalande, enkel att hitta i och är baserad på senast tillgängliga faktaunderlag. Det innebär att informationen nu finns samlad och att användaren inte behöver flexa mellan olika ställen på webben.

– Mycket inom klimatforskningen är intressant för en större allmänhet samtidigt som SMHI har ett viktigt uppdrag att sprida klimatinformation till samhället. Alltså behöver denna information presenteras på ett tillgängligt sätt. Det är också nyttigt för oss forskare att möta användarna, eftersom vi då får reda på vilken typ av information som efterfrågas, säger Gustav Strandberg som är klimatforskare på Rossby Centre, SMHI.

 

Den nya klimatscenariotjänsten på smhi.se:

https://www.smhi.se/klimat/framtidens-klimat/framtidens-klimat

Nyhet på smhi.se

 

Presskontakter

EvaMarie Törnström, kommunikatör, SMHI, tel. 011-495 8214

AnnaKarin Norberg, kommunikatör, SMHI, tel. 011-495 8695

 


SMHI har en livsviktig roll som pålitlig expertmyndighet. Genom vår gedigna kunskap om väder, vatten och klimat bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet.

Vi samlar in mängder av data som vi bearbetar, modellerar och visualiserar utifrån olika scenarier. Vi följer omvärldens utveckling och genom vår egen forskning utvecklar och sprider vi kunskap och tjänster som bygger på vetenskaplig grund. Vi utvärderar, analyserar, prognostiserar och följer upp. Varje dag, dygnet runt, året om.

Därför vågar vi lova dig ständigt aktuella beslutsunderlag som gör det lättare att planera på både kort och lång sikt – allt från din utflykt till framtidens infrastruktur. Våra underlag hjälper samhället att nå de nationella miljökvalitetsmålen och hantera morgondagens globala utmaningar.

SMHI. Alltid de bästa underlagen för dina beslut.Kontakt


AnnaKarin Norberg

Kommunikatör, SMHI.

annakarin.norberg@smhi.se

011-495 8695

076-720 1927

Eva-Lena Jonsson

Kommunikationschef, SMHI.

eva-lena.jonsson@smhi.se

011-495 83 14

070-815 83 14

För media - vakthavande meteorolog

För kontakt med prognos- och varningstjänsten vid SMHI om aktuellt väder, prognoser och varningar. Följ gärna våra meteorologer på @SMHIvader på Twitter.

011-495 8524 (dygnet runt)

För media - vakthavande hydrolog

För frågor om aktuella flöden i vattendrag kontakta hydrologiska prognos- och varningstjänsten vid SMHI.

011-495 8183 (kontorstid, kl. 8.00 - 17.00)

För media - vakthavande oceanograf

För frågor om aktuella havsvattenstånd längs kusterna kontakta oceanografiska prognos- och varningstjänsten vid SMHI.

011-495 8240 (kontorstid kl. 8.00 - 17.00)

EvaMarie Törnström

Kommunikatör och presskontakt specifikt gällande SMHI som nationell kontaktpunkt (Focal Point) för FN:s klimatpanel IPCC. Obs! inte generella pressfrågor till SMHI.

evamarie.tornstrom@smhi.se

011-495 8214

076-495 7746

För media - allmänhetens oceanograf SMHI

För allmänna frågor om tillståndet i havet, oceanografi och marinbiologi (till exempel algblomning).

031-751 8905. Vardagar kl. 09.00 - 16.00.