Forskare inom programmet om samhällets kunskapsförsörjning har presenterat sina resultat vid ett seminarium i riksdagen. Seminariet finns nu att se på Riksbankens Jubileumsfonds kanal.

Kunskap genererad ur vetenskap tar lång tid, i motsats till samhällets behov av forskningsresultat för att lösa problem och frågor som kräver omgående åtgärder. Under pandemin har denna spänning varit en del av samhällsdebatten och därmed konkretiserats för en bredare allmänhet.

Det finns stor enighet kring behovet av framstående forskning och ett samhälle genomsyrat av kunskap, men vägen dit är inte entydig. Hur bör samverkan organiseras för att kunskap från forskningen ska kunna tillämpas inom näringsliv, civilsamhälle och rättsväsende och vilken betydelse har forskningen haft för utformningen av svensk alkohol- och narkotikapolitik och införandet av evidensbaserade praktiker inom socialtjänsten?

Riksbankens Jubileumsfonds vd Marika Hedin anser att senaste åren har tydligt visat på utmaningar som forskning, innovation och kunskapsbaserat beslutsfattande ställts inför:

- Dialogen mellan akademi och omvärld måste förhålla sig till att det finns vissa villkor för hur god vetenskaplig kunskap blir till. På samma sätt visar programmet att samhällets kunskapsbehov måste uttryckas tydligt. Policybeslut, innovationer och samhällelig praktik grundas inte bara på vetenskaplig kunskap utan också på värderingar och vägval som följer, och måste följa, en annan logik än vetenskapens. Samhällets långsiktiga kunskapsförsörjning blir alltså till i mötet mellan akademi och omvärld.

Seminariet är ett resultat av forskningsprogrammet Samhällets långsiktiga kunskapsförsörjning som har finansierats av Formas, Forte, Riksbankens Jubileumsfond och Vetenskapsrådet. De bärande resultaten och tankarna från programsatsningen finns också samlade i box-antologin Samhällets långsiktiga kunskapsförsörjning.

Medverkande forskare:

  • Anders Broström, docent i innovations- och entreprenörskapsstudier vid KTH
  • Merle Jacob, professor i forskningspolitik vid Lunds universitet
  • Anna Jonsson, docent i företagsekonomi vid Lunds universitet
  • Johan Edman, professor i kriminologi vid Stockholms universitet
  • Margareta Hallberg, professor em. i vetenskapsteori vid Göteborgs universitet
  • Patrik Karlsson, docent i socialt arbete vid Stockholms universitet
  • Corinna Kruse, docent i socialantropologi vid Linköpings universitet
  • Maureen McKelvey, professor i industriell ekonomi vid Handelshögskolan i Göteborg

Programkoordinator: Fredrik Persson-Lahusen fredrik.persson-lahusen@rj.se

Se seminariet: Samhällets långsiktiga kunskapsförsörjning. Om förutsättningar för forskning, innovation och kunskapsbaserat beslutsfattande

Antologin (åtta häften): Samhällets långsiktiga kunskapsförsörjning


Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.


 Kontakt


Hanna Köllerström

Kommunikationsansvarig

hanna.kollerstrom@rj.se

08 506 26 435