Omslag Kyrkokalendern 2020-2021

Årets tema diakoni går som en röd tråd genom hela kyrkoåret och påminner oss om kyrkans kanske viktigaste uppgift i tider som dessa, omsorgen om medmänniskan och skapelsen.

”Det diakonala uppdraget är stort och svårt. Det som ger kraft och uthållighet är att vi arbetar tillsammans och i tillit till en Gud som visar omsorg, är barmhärtig och 
fortsätter skapa också i en trasig värld.”
                                                                                                                                                                                                                   Susanne Rappman ur förordet

 

Nytt med årets Kyrkokalender är att bibelintroduktionerna ytterligare kortats ned för att kunna läsas upp direkt i gudstjänsten, att avsnittet Vi firar gudstjänst med barnen nu finns med varje helg och har kompletterats med ett Globalt mål samt att studiematerialet nu ligger i direkt anslutning till tematexterna. Nya symboler och färger samt en inledning som förklarar Kyrkokalenderns användning gör den dessutom mer pedagogisk.

–I arbetet med Kyrkokalendern har mina tolv år som församlingspräst varit till stor hjälp, säger Karin Öhagen ny redaktör för boken. Fokuset har varit att skapa ett självklart redskap i arbetet med gudstjänsten, och tänka in Svenska kyrkans bredd och att församlingarna ser olika ut.

–För mig är det viktigt att Kyrkokalendern bidrar med fördjupning både för den som verkat i kyrkan i många år och för den som är ny. Därför har vi både värnat att lyfta fram kyrkohistoriska perspektiv, tradition och förnyelse i Kyrkokalendern, berättar Karin.

I Kyrkokalendern hittar ni inspiration och stöd till alla som deltar i planeringen av gudstjänsten - inte bara stöd till församlingens anställda utan även till alla ideella.

Kalendern kombinerar material för kyrkoårets alla helgdagar med fördjupande texter för enskild eller gemensam reflektion. På temat finns en mängd texter av välkända skribenter som reflekterar över olika aspekter av diakoni. Tematexterna utgör också grunden för ett studiematerial framtaget i samarbete med Sensus.

Kyrkokalendern innehåller som vanligt en introduktion till helgens tema och introduktioner till bibeltexterna, förslag till gestaltning av kyrkorum, psalmförslag och tips på aktiviteter för barnens gudstjänst.  Läs mer om Kyrkokalendern eller bläddra i ett smakprov på verbum.se.

Läs även artiklar med skribenter i årets Kyrkokalendern här. 

 

Produktinformation

Titel: Kyrkokalendern 2020-2021. Vi firar gudstjänst. Tema: Diakoni – en enda kropp

Redaktör: Karin Öhagen

Förlag: Verbum AB

Formgivning och sättning: Helena Wikström, HewiDesign

Foto omslag: Magnus Aronson

ISBN: 978-91-526-3818-7

Utgivning: 19 augusti 2020

Pris från: 149 kr/st

Verbum skapar, distribuerar och marknadsför produkter och tjänster i tryckta och digitala kanaler mot den kyrkliga marknaden. Genom gediget kunnande om församlingarnas behov levererar vi relevant och värdeskapande innehåll. Vår målsättning är att hjälpa församlingarna att stärka sina verksamheter och nå sina mål.
Kontakt


Sofie Kalodimos

Projektledare Frälsarkransen

sofie.kalodimos@verbum.se

0766 77 76 14

Åsa Svedin

Marknadsansvarig

asa.svedin@verbum.se

070 193 82 28