Nytt forskningsprojekt ska unersöka människors förhållande till havsnivåförändringar i det förflutna. Fotograf/Källa: Johan Rönnby

MARIS, det marinarkeologiska forskningscentret vid Södertörns högskola, har fått ett fyraårigt stöd från stiftelsen Voice of the Ocean (VOTO) för ny forskning om människors förhållande till havsnivåförändringar i det förflutna.

Den nya studien heter Sea Change och är ett forskningsprogram som i vid mening vill bidra med kunskap kring vår kanske viktigaste överlevnads- och samtidsfråga: hur ska vi agera i relation till dagens dramatiska miljöförändringar? Programmet är mångvetenskapligt och förenar det marinarkeologiska perspektivet med bland annat geografisk analys, miljörekonstruktion och osteologi.

– Det logistiska stödet för fältarbete och analyser vi fått fram till 2025 av VOTO är helt avgörande för att kunna genomföra denna relativt stora studie, säger projektansvarig professor Johan Rönnby vid Södertörns högskola.

Arbetet kommer i huvudsak baseras på tre olika arkeologiska lokaler. Undersökningar av en dränkt förhistorisk boplats vid floden Ropotamos utlopp i Svarta havet, en långtidstudie av den ensliga Gotska Sandön i Östersjön samt analys av bosättningsmönster i anlutning till den fjordlika Gamlebyviken i norra Tjust. Genom att jämföra tre helt olika områden och arkeologiska platser, varav det ena är geografiskt väldigt långt ifrån de andra två, vill projektet visa på variationen i det forntida naturumgänget och belysa olika mänskliga strategier och möjligheter till val i relation till en föränderlig havsnivå. Fältarbetena kommer utföras i samarbete med bland annat Bulgariska Centret för undervattensarkeologi, Uppsala universitet, Fornsalen Gotland, Västervik museum samt universiteten i Southamptons och Connecticut.

– Arkeologins långtidsperspektiv gör det möjligt att belysa och förstå människans förhållande till miljön under helt andra tider än vår egen, fortsätter Johan Rönnby. Det marina arkeologiska källmaterialet är dessutom oftast ovanligt välbevarat både avseende orörda lagerföljder och organiskt material jämfört med det man finner på land. Detta kan förhoppningsvis ge en unik detaljskärpa när det gäller miljöförändringar och människors konkreta agerande i förhållande till dem på en specifik plats.

VOTO är en nyinrättad stiftelse inriktad på att stödja och främja forskning och information med anknytning till havet, dess ekosystem och miljö.

– Programmet Sea Change är mycket intressant för oss då det förenar arkeologisk och humanistisk forskning med angelägen miljöforskning, säger Björn Hagberg projektledare på VOTO. 

Mer information:
Johan Rönnby, telefon 070 643 24 61.

 

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.Kontakt


Jenny Tirén Berg

Kommunikatör

jenny.tiren.berg@sh.se

072-236 05 43