Svenskarna slängde cirka 35 miljoner skräpföremål på trottoarer, gågator, gång- och cykelvägar under en vecka i juni. Den sammanlagda vikten av skräpet var cirka 60 ton. Det visar en ny undersökning om nedskräpningen i Sverige, som genomförts på uppdrag av Naturvårdsverket.

Nedskräpningen har mätts i centralorterna i 75 av landets kommuner under en vecka i juni. Resultaten har genom skattningar kunnat skalas upp och speglar alla Sveriges 290 kommuners centralorter.

− Genom att mäta under samma vecka i många kommuner har vi fått en överblick över mängden och sammansättningen av nedskräpningen i Sverige, även om den korta mätperioden är en begränsning, säger Christina Anderzén, handläggare på Naturvårdsverkets återvinningsenhet.

Syftet med undersökningen är att ta fram ett underlag till regeringen i arbetet med genomförandet av EU:s engångsplastdirektiv. Direktivet innebär bland annat att EU-länderna ska uppfylla en rad krav för att minska plastens inverkan på miljön och att vissa plastprodukter kommer att förbjudas.

Fimpar och snus är det vanligaste skräpet

Kategorierna som mättes i undersökningen var plast, papper/kartong, metall, glas, organiskt material och annat. ”Annat” svarade för hela 78 procent av skräpet, i kategorin ingår exempelvis ballonger, våtservetter, cigarettfimpar, portionssnus. Cigarettfimpar svarar till antal för så mycket som 62 procent av allt skräp. Näst vanligast är portionssnus som svarar för 14 procent.

Även tuggummi konstateras vara ett mycket vanligt skräp i mätningen. Tuggummin är dock svårare att mäta eftersom det är ett skräp ackumuleras över tid och därför kan överskattas. Tuggummin är därför exkluderade i sammanställningen.

En tiondel av skräpet är plast

Plast svarar för cirka en tiondel av skräpet. Antalet plastföremål som slängdes var 3,3 miljoner. Den vanligaste underkategorin var ”Övrig plast” som svarar för 64 procent av plastskräpet. Här ingår små delar från plastprodukter men också engångsbestick, cellofan från cigarettpaket, sugrör, frigolit och konfetti. Plastförpackningar för livsmedel är näst vanligast och står för 26,5 procent av plastskräpet. 

Undersökningen har utförts av Håll Sverige Rent på uppdrag av Naturvårdsverket.

För ytterligare information, kontakta:

Christina Anderzén, handläggare Återvinningsenheten, 010-698 14 24, 076-115 17 74, christina.anderzen@naturvardsverket.se

Lena Stig, handläggare Hållbarhetsenheten, 010-698 12 60, 070-699 27 30, lena.stig@naturvardsverket.se

Anneli Nivrén, presschef, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se

 

Naturvårdsverket driver och samordnar arbetet för en god livsmiljö tillsammans med andra. Vi bygger vårt arbete på kunskap och visar på möjligheter för en hållbar utveckling. Vi är en miljömyndighet som arbetar på uppdrag av regeringen. Vi är cirka 600 medarbetare på våra kontor i Stockholm och i Östersund.


Taggar

nedskräpning

Naturvårdsverket är en myndighet som arbetar på uppdrag av regeringen. Vi har en drivande roll i miljöarbetet. Vårt uppdrag är att rikta kraften i samhället – myndigheter, organisationer, kommuner och näringsliv – för att nå miljömålen i Sverige, EU och internationellt. Vi är pådrivande, stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken. Totalt är vi cirka 500 anställda på våra kontor i Stockholm och i Östersund.


Kontakt


Anneli Nivrén

Presschef

anneli.nivren@naturvardsverket.se

010-698 13 00

070-206 37 27

Berit Oscarsson

Kommunikationschef

berit.oscarsson@naturvardsverket.se

010-698 13 61

076-115 15 25

Björn Risinger

Generaldirektör

bjorn.risinger@naturvardsverket.se

010-698 13 53

070-840 41 63